Return to Work

Return to Work - vil kort intervensjon redusere opioid-induserte ryggsmerter?

Få tidligere studier har adressert utvikling av hodepine, nakke- og/eller ryggsmerter, der medikamentbruk (spesielt opioider) antas å være en bidragende faktor til plagene. Den planlagte studien er derfor ment å undersøke dette. Oppfølging av pasientene etter endt studie vil skje av pasientens lege ved avdeling/poliklinikk som normalt.

Om studien

Vitenskapelig tittel

"Return to Work" - Will brief intervention reduce opioid-induced back pain?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2023 fram til 01.07.2025

Hvem kan delta?

Pasienter henvist til Ortopedisk klinikk på Akerhus universitetssykehus (Ahus) med uspesifikke ryggsmerter, som bruker opioider daglig - og er under utredning eller behandling av disse ryggplagene - vil bli vurdert som deltakere i studien. 

Alle pasienter i alderen 18-67 år, uten påvist isjias-prolaps, spinal stenose, graviditet, diabetes eller kreft, vil bli invitert til å delta.

Hva innebærer studien?

Dette er en studie som har som formål å belyse sammenheng mellom opplevd stress i dagliglivet, bruk av smertestillende medikamenter, psykisk helse og vedvarende smerte.

Pasienter på ortopedisk klinikk som oppfyller kriteriene for deltakelse vil alle bli invitert til å delta i studien av behandlende lege. De som takker ja til deltakelse vil bli kontaktet av legen på telefon.

Vær oppmerksom

Det er kjent at forbruk av enkelte smertestillende for noen pasienter kan føre til det motsatte av hva man ønsker. Pasienter som har nytte av nedtrapping kan, til å begynne med, likevel oppleve en forbigående periode på et par dager (maks en uke) med mildt ubehag. 

I tillegg innebærer deltakelse tre ekstra sykehusbesøk, og to ekstra blodprøver. Dette er mulige ulemper. 

Likevel har vi tidligere erfart at flertallet av våre pasienter blir bedre av å forandre smertemedisineringen. Derfor vil det også for mange være mye positivt med å delta i studien. Mange blir bedre, om ikke med en gang så i alle fall etter noen uker. De som trapper ned på bruken av smertestillende vil kunne oppleve mindre bivirkninger. Deltakelse i studien kan derfor også ha fordeler.

Kontaktinformasjon

Akershus universitetssykehus ved prosjektleder Johannes Gjerstad er ansvarlig for personvernet i prosjektet. 

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte prosjektleder Johannes Gjerstad på tlf.: 40 85 70 57, e-post: johannes.gjerstad@ahus.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved Ahus: personvern@ahus.no