Selvmordsforebyggende undersøkelse

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke dine tanker om selvmord med metoder som ikke krever at du forteller om disse tankene selv. Undersøkelsen skal gjøre oss bedre til å fange opp ungdommer som trenger hjelp til å unngå nye selvmordskriser.

Om studien

Mange av de som henvises til ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) har selvmordstanker, og noen har gjort selvmordsforsøk. Enkelte pasienter forteller om selvmordsforsøkene, mens andre synes det er vanskelig å fortelle om dette. 

Vurdering av selvmordsrisiko er del av undersøkelsen vi gjør med alle ungdommene som kommer til UK, og vi ønsker at metodene vi bruker er så gode som mulig. 

Bakgrunnen for studien er at vi ønsker å vite mer om hvordan det går videre med ungdommene vi møter.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2022 fram til 01.09.2024

Hvem kan delta?

Studien er for ungdommer som har fått tilbud om behandling ved ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) og pasienter fra barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du gjennomfører en test på datamaskinen. Hensikten er å undersøke hva du forbinder med død og selvmord.  

Du fyller ut et kort spørreskjema om deg selv og ditt forhold til andre mennesker. Det tar cirka 10 minutter å svare på spørsmålene. Hele testen vil ta omtrent 20 minutter.

I løpet av prosjektperioden og inntil et halvt år etter undersøkelsen henter vi ut opplysninger fra pasientjournalen og den nasjonale kjernejournalen din. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for oss som jobber med studien, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner i innholdet som publiseres. 

Kontaktinformasjon

Johan Siqveland

josi@ahus.no

922 90 143