Små barn, store følelser

Hensikten med studien er å evaluere effekten av et veiledningsprogram ("Tuning in to Kids") for foreldre til barn i alderen 2-5 år.

Om studien

Vi skal evaluere effekten av behandlingen "Tuning in to Kids" opp mot den behandlingen som gis i dag. Vi ser også på kostnadseffektiviteten og om behandlingen passer bedre for enkelte målgrupper.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Potensielle deltakere rekrutteres blant henviste barn i alderen 2-5 år. Barnet må være henvist til BUP Øvre Romerike, BUP Grorud eller Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Inklusjonskriterier: - Barnets alder er 2-5 år - Barnet går i barnehage - Barnet viser symptomer på emosjonelle reguleringsvansker Eksklusjonskriterier: - Pågående vurdering av barnevernstjenesten om mulig omsorgsovertagelse - Kjent autismespekterforstyrrelse - Mor/far behersker ikke norsk tilstrekkelig for å kunne gjennomføre utredning og behandling på norsk

Hva innebærer studien?

Deltagere i prosjektet vil fordeles tilfeldig til ordinær behandling eller Tuning in to Kids.

Du vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema tre ganger. Det er ikke noen kjent risiko ved å delta i behandlingen som evalueres, og behandler ved BUP vil være tilgjengelig for spørsmål dersom du har noen spørsmål knyttet til innholdet i programmet.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Marianne Aalberg: marianne.aalberg@ahus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus