HELSENORGE

Smertelindring og epidural

Vi undersøker om epidural en gang i timen ved fødsel gir bedre effekt enn epidural jevnt fordelt i samme tidsperiode.

Om studien

Når du får epiduralbedøvelse vil du få smertelindring jevnt fordelt over en time. Vi ønsker å se om effekten øker hvis vi gir deg samme dose smertelindrende medisin, som en samlet dose en gang i timen.

Hvem kan delta?

Du kan melde interesse for studien til jordmor når du kommer til fødeavdelingen. Du vil da få mer informasjon.

Hva innebærer studien?

Du vil bli delt inn i en av to grupper via loddtrekning. Den ene gruppen får vanlig behandling, den andre gruppen får ny behandlingsmetode.

Under fødselen spør vi deg om hvor vondt du har det, på en skala fra 0-10. Vi undersøker også om muskulaturen i beina blir midlertidig svekket av behandlingen, ved at du må løfte på beina. Dagen etter har vi en samtale med deg om hvordan smertelindringen var.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Akershus universitetssykehus.

For mer informasjon om studien kontakt professor Vegard Dahl på epost vegard.dahl@ahus.no, eller lege Felix Haidl på epost felix.haidl@ahus.no.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?