Smertelindring og epidural

Vi undersøker om epidural en gang i timen ved fødsel gir bedre effekt enn epidural jevnt fordelt i samme tidsperiode.

Om studien

Når du får epiduralbedøvelse vil du få smertelindring jevnt fordelt over en time. Vi ønsker å se om effekten øker hvis vi gir deg samme dose smertelindrende medisin, som en samlet dose en gang i timen.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan melde interesse for studien til jordmor når du kommer til fødeavdelingen. Du vil da få mer informasjon.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du vil bli delt inn i en av to grupper via loddtrekning. Den ene gruppen får vanlig behandling, den andre gruppen får ny behandlingsmetode.

Under fødselen spør vi deg om hvor vondt du har det, på en skala fra 0-10. Vi undersøker også om muskulaturen i beina blir midlertidig svekket av behandlingen, ved at du må løfte på beina. Dagen etter har vi en samtale med deg om hvordan smertelindringen var.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Akershus universitetssykehus.

For mer informasjon om studien kontakt professor Vegard Dahl på epost vegard.dahl@ahus.no, eller lege Felix Haidl på epost felix.haidl@ahus.no.

Ønsker du å melde interesse for studien, kontakt Kundemail.Intervensjonsstudier@ahus.no.


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus