Søvnapné - teknologisk behandlingsstudie

Studiens formål er å undersøke effekten til spesifikk trening av munn- og ansiktsmuskulatur hos pasienter med søvnapné.

Om studien

Første versjon av behandlingsmodulen ble testet i en pilotstudie høsten 2022. 
Se mer om pilotstudien (christin.no)

Deltakerne i denne studien vil bli tilfeldig fordelt i to grupper slik at halvparten får tilgang til en elektronisk plattform som veileder i treningsøvelser, mens den andre halvparten får tilgang til en begrenset del av plattformen.

Den teknologiske løsningen vil ha en kommunikasjonskanal mellom forskningsgruppen på sykehuset og deltakeren. Gruppen som får full tilgang vil også få regelmessige treningsveiledninger med en doktorgradsstipendiat. Gruppen som må vente får full tilgang og tilbud om treningsveiledning etter tre måneder. Alle deltakere vil bli grundig kartlagt og får undersøkt søvnen med en tre-netters søvnregistrering før og etter studieperioden. 

Prosjektet er godkjent av regional etisk komité 25.04.2023 og sykehusets personvernombud 24.06.2023

Vitenskapelig tittel

En randomisert, kontrollert studie av effekten til orofaciell myofunksjonell terapi med autofeedback mot søvnapné (OMTAOSA RCT)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2023 fram til 28.02.2026

Hvem kan delta?

Pasienter som er henvist til Øre- Nese- Halsavdelingens søvnseksjon ved Ahus, som får påvist mild eller moderat søvnapné vil bli tilbudt deltakelse.

Kun pasienter tilhørende Ahus sitt opptaksområde som får påvist mild eller moderat søvnapné vil bli tilbudt deltakelse. Den teknologiske løsningen vil ha en kommunikasjonskanal mellom stipendiat på sykehuset, deltakeren og fastlege.

Hva innebærer studien?

Alle deltakere i studien vil føre 2 ukers søvndagbok i forkant av kartlegging. Studiedeltakelse innebærer 3 fysiske oppmøter ved forskningspoliklinikken på Ahus. Videokonsultasjon annenhver uke benyttes for oppfølging av behandling.

Vær oppmerksom

Kartlegging, oppkobling av søvnregistreringsutstyr og gjennomføring av treningsøvelser tar tid, men utover tidsbruk forventes ingen ulemper for pasientene.

Behandlingen tar sikte på å forbedre pasientenes søvnkvalitet ved å redusere antall pustestopp.

Kontaktinformasjon

Forskningstelefon: 90 79 56 59

Harald Hrubos-Strøm

Overlege Øre- Nese- Halsavdelingen, PhD og somnolog

hrsr@ahus.no 67 96 40 15

Diana Dobran Hansen

Stipendiat

diahan@ahus.no

Unn Tinbod

Forskningsassistent

unntin@ahus.no

Samarbeidspartnere

Studien er det norske bidraget til EU-prosjektet «Sleep Revolution».

Prosjektet er designet i samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i Tartu og Universitetet i Reykjavik. Det inkluderes 80 pasienter ved Akershus universitetssykehus og 20 pasienter i Estland.