Talazoparib ved prostatakreft med spredning og DNA reparatur defekter

Formålet med studien er å undersøke om tilføyelsen av studiemedisinen Talazoparib til standard behandling med Enzalutamid forlenger tid til forverring av sykdom og overlevelse, samt om det gir bedre livskvalitet for personer diagnostisert med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om tilføyelsen av studiemedisinen Talazoparib til standard behandling Enzalutamid forlenger tid til forverring av sykdom og overlevelse, samt om det gir bedre livskvalitet for personer diagnostisert med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha diagnosen metastatisk kastrasjonresistent prostatakreft . Du må også gjennomføre flere undersøkelser på sykehuset for å finne ut om du er egnet til å delta i studien. Interesserte pasienter som ikke er under oppfølging på onkologisk avdeling på Ahus enda kan henvises for en vurdering.

Hva innebærer studien?

Hvis du oppfyller kriterier for deltagelse, vil du bli tilfeldig plassert i en av behandlingsgruppene:

  • Gruppe 1 blir behandlet med Talazoparib i kombinasjon med Enzalutamid
  • Gruppe 2 blir behandlet med placebo i kombinasjon med Enzalutamid

I behandlingsperioden vil du besøke sykehuset hver annen uke i løpet av de første fire månedene. Etter fire måneder vil du komme til sykehuset omtrent hver fjerde uke så lenge du fremdeles får studiemedisinen.

Det vil også være et oppfølgningsbesøk omtrent én måned etter at du har sluttet å ta studiemedisinen. Etter oppfølgningsbesøket vil studiepersonalet fortsatt følge med på hvordan du har det, og i noen tilfeller kan det være behov for flere besøk på sykehuset.

Under studiebesøkene vil du følges opp av lege og sykepleier. Du vil motta studiemedisin, gjennomgå medisinske og radiologiske undersøkelser, ta blodprøver samt svare på spørreskjema.

Vær oppmerksom

Hvis studiemedisinen har effekt vil det ta lengre tid før sykdommen din forverrer seg og du kan leve lenger. Dersom studiemedisin ikke har effekt hos deg er det mulig at du ikke har noen fordeler ved å delta i studien.

Du kan oppleve bivirkninger av behandling uavhengig av om du har effekt av den eller ikke. Du kan også oppleve ubehag ved noen av undersøkelser som gjøres i studien, ved blodprøvetaking, CT-undersøkelse og lignende.

Resultatene fra studien kan potensielt hjelpe andre pasienter i fremtiden, uavhengig av om du personlig har nytte av behandling eller ikke.

Kontaktinformasjon

Daniel Heinrich
E-post: daniel.heinrich@ahus.no
Tlf: 91395554