Utvikling av nyrefibrose og akselerert aldring vurdert med MR av nyre

Dette er et forskningsprosjekt for å utrede om nye MR-teknikker kan fortelle noe av det samme som en nyrebiopsi, og om MR på sikt kan erstatte eller supplere en nyrebiopsi.

Om studien

Denne studien vil evaluere nytten ved MR nyre (en ikke-invasiv metode) for kvantifisering av nyrefibrose. I motsetning til nyrebiopsi, kan MR nyre måle helorgan fibrosebyrde. Dette kan gi oss innsikt i hvorvidt fibrose utvikles på ulike måter ved forskjellige nyresykdommer og hvordan dette påvirker prognose. 

De som blir med i denne studien vil gjennomføre en MR-nyre, samt ta supplerende blod- og urinprøver og én ekstra vevssylinder ved nyrebiopsi. Vi vil også gjennomføre en grundig nyrefunksjonsmåling. Undersøkelsene vil ta til sammen 1 døgn, og gjøres sammenfallende med planlagt nyrebiopsi. Vi vil gjenta undersøkelsene etter 2 år. Det er ingen kompensasjon for deltagelse. 

Vitenskapelig tittel

Utvikling av nyrefibrose og aksellerert aldring vurdert med MR av nyre

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle som har en planlagt nyrebiopsi ved Ahus vil bli spurt om å delta i studien. Indikasjonen for nyrebiopsi besluttes av behandlende nyrelege. 

Hva innebærer studien?

Flere studier har vist assosiasjon mellom MR-verdier og nyresykdom. Få studier har undersøkt sammenhengen mellom funn på biopsi og MR-verdier, og dette skal vår studie se nærmere på. Denne studien vil kunne bidra til å utvikle en ny prognostisk metode for en vanlig sykdom, som vil føre til tryggere og bedre pasientbehandling. Ved å utvikle slike nye undersøkelsesmetoder vil pasienten få flere valgmuligheter ved utredning og i større grad kunne påvirke eget utredningsforløp. 


Vær oppmerksom

En MR-undersøkelse innebærer ingen risiko og medfører lite eller ingen ubehag. Du må ligge flatt på en benk i opptil 45 minutter, og MR-maskinen kan oppleves som klaustrofobisk for noen. Det er tidvis høy lyd og varmt i maskinen, men du kan avbryte undersøkelsen dersom det er nødvendig underveis.

En ekstra nyrebiopsi medfører en liten økt risiko for blødning. Alle observeres på sykehus i 1 døgn etter biopsien, og vil ha åpen retur i dagene etter.

Ved å delta i denne undersøkelsen bidrar du til en ny, og potensielt banebrytende, undersøkelse som kan gi informasjon om sykdomsprosesser i nyren uten behov for nyrebiopsi. 

Kontaktinformasjon

Christian Aalborg - overlege nyremedisinsk avdeling 
Tlf: 67 96 94 10