PERFECT-studien

Ventetid og antibiotika før blindtarmoperasjon

I dette forskningsprosjektet skal vi teste antibiotikas effekt i ventetiden fra du har fått diagnosen blindtarmbetennelse til du blir operert med fjerning av blindtarmen.

Om studien

Hvis du takker ja til å være med i studien, vil det ved loddtrekning (randomisering) bli bestemt om du får antibiotika og hvor lang den maksimale ventetiden før operasjon blir. Formålet er å teste antibiotikas effekt i ventetiden fra du har fått diagnosen blindtarmbetennelse til du blir operert med fjerning av blindtarmen.


Vitenskapelig tittel

Role of delay and antibiotics on PERForation rate while waiting appendicECTomy (PERFECT): a protocol for a randomized non-inferiority trial

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Hvis du legges inn på Akershus universitetssykehus (Ahus) med blindtarmsbetennelse uten tegn til hull på blindtarmen vil du få spørsmål om å bli med i studien når du undersøkes i akuttmottaket. 

Hvis du takker nei til å bli med i studien vil du bli behandlet slik pasienter blir behandlet på sykehus som ikke har denne studien. Det vil si at du blir operert for din blindtarmsbetennelse hvis behandlende lege mener det er rett behandling for deg.

Ventetiden på operasjon vil avhenge av formen din og kapasiteten på operasjonsstuene. Om du får antibiotika i ventetiden vil også behandlende lege bestemme.

Uavhengig av om du takker ja eller nei til å bli med i studien skal du få god og trygg behandling for blindtarmsbetennelsen din.


Hva innebærer studien?

I prosjektet innhenter og registrer vi opplysninger om deg, basert på det som skrives i journalen din. Det er opplysninger om funn på røntgenundersøkelser, blodprøver, vitalia (feber, puls, blodtrykk) og funn ved operasjon. 

Vi vil også registrere funn fra etter operasjonen, vitalia, blodprøver, eventuelle komplikasjoner (sårinfeksjoner, bukhinnebetennelse, nye operasjoner og andre komplikasjoner) og hva slags behandling du mottar i tiden etter operasjon. Vi vil også registrere hvor lenge du er innlagt på sykehuset, og om du blir innlagt etter utskrivning.

Data samlet i prosjektet vil bli overført til en database som administreres av Universitetssykehuset i Helsinki.


Vær oppmerksom

Det er stor usikkerhet rundt antibiotikas effekt ved behandling av blindtarmbetennelse, og hvor lenge man kan vente (med eller uten antibiotika) før man blir operert. 

Fordelene ved å delta i studien er at du bidrar i en studie som vi gi viktig informasjon med tanke på hva som er den beste behandlingen for pasienter med blindtarmbetennelse. Av potensielle ulemper er reaksjon (allergisk) på bruk av antibiotika, men denne risikoen er svært liten (1-2% av alle som får antibiotika). Utover dette finnes det ingen ulemper ved å delta i studien.  

Kontaktinformasjon

Ingeborg Steinholt
Tlf.: 97 52 44 99


Samarbeidspartnere

Helsinki universitetssykehus administrerer denne studien, og inkluderer også pasienter. 

Studieprotokollen kan leses her (Academic.oup.com)