Nyheter

Siste nytt fra Akershus universitetssykehus.

 • 02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  Tilpasset psykisk helsehjelp og skreddersydde tiltak for barn og unge under omsorg av barnevernstjenesten har gitt gode resultater. Nå blir Stillasbyggerne et permanent tilbud ved Ahus.

 • 27.09.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetvik.

 • 24.09.2019
  Nå gis pasienter innsyn i egen journal

  Nå har Ahus-pasienter over 16 år tilgang til å lese deler av sin pasientjournal via helsenorge.no.

 • 23.08.2019
  Advarer mot giftig sopp

  Etter å ha fått inn tilfeller av alvorlig soppforgiftning, advarer avdelingsleder Willy Aasebø ved nyreavdelingen mot inntak av sopp som ikke har vært kontrollert av soppekspert.

 • 22.08.2019
  Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

  Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 19.07.2019
  Å leve med kreftsykdom

  - Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer med å leve med kreft i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus.

 • 27.06.2019
  Naltrekson mot opioid-avhengighet

  Zill-E-Huma Latif disputerte nylig med sin doktorgrad om bruk av legemiddelet naltrekson i behandling av personer som er avhengige av opioider.

 • 21.06.2019
  Dette er viktig for oss

  6. juni ble Hva er viktig for deg-dagen markert ved at pasienter, pårørende og ansatte fikk anledning til å svare på dette spørsmålet. Neste steg blir å lytte til svarene, og bruke disse i forbedringsarbeid. Her finner du dem!

 • 18.06.2019
  Forskning på biomarkører – viktig for å vite mer om KOLS og hjertesvikt

  Jacob Winther forsvarte nylig sin doktorgrad ved Akershus universitetssykehus. I sin avhandling har Winther og hans medarbeidere undersøkt nivået av natrium og to nye biomarkører blant pasienter innlagt på sykehus med akutt tung pust.

 • 18.06.2019
  Internasjonal pris for innovativ forskning

  Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.

 • 14.06.2019
  Prognose og kirurgisk behandling av leddbruskskader i kneet

  Hvordan er langtidsprognosen for en som har fått skade på kneets leddbrusk? Svend Ulstein disputerer med sin avhandling om leddbruskskader i kneet, kirurgisk behandling for dette, og knefunksjonen 5-10 år etter skaden.

 • 11.06.2019
  Det hjelper å øve på gode vaner

  Ved hjelp av rollespill og gruppeøvelser trener helsepersonell på god pasientkommunikasjon i kurset "fire gode vaner". - Måten vi kommuniserer på har stor betydning for utfallet av behandlingen vi gir, sier kursinstruktør Inge Skråmm.

 • 07.06.2019
  Fremragende forskere ved Ahus

  Tre forskere ble 7. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Akershus universitetssykehus (Ahus). De tre forskningsartiklene omhandler henholdsvis diagnostisering av hjertesykdom, røyking under svangerskap, samt behandling av opioida...

 • 22.05.2019
  Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten

  I 2005 var det bare onkologene blant sykehusleger som hadde kommunikasjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. Det ville Pål Gulbrandsen gjøre noe med, og hentet kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» til Norge.

 • 26.04.2019
  Åpen temakveld - slik satser vi på den eldre pasient

  Vi inviterer innbyggere, medarbeidere og våre samarbeidspartnere til åpen temakveld om sykehusets satsing på den eldre pasient, 7. mai kl. 18-20.

 • 24.04.2019
  Åpen dag om robotkirurgi

  Tirsdag 7. mai kl. 13-15 arrangeres åpen dag om robotkirurgi på Ahus. Hør om hva robotkirurgi er, om bruken av operasjonsrobot på Ahus, og tanker om utvikling i fremtiden. Det vil også være mulig å prøve roboten fra kl. 9-15.

 • 28.03.2019
  Praktisk pasientinfo på tolv språk

  Visste du at du som pasient har rett på gratis tolk? Eller at vi har en sykehusprest og samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn? For at flest mulig er best mulig informert om hva vi tilbyr, har vi oversatt vår velkomstbrosjyre til elleve språk.

 • 21.03.2019
  Informasjonsfilmer om fødsel ved Ahus

  Nær halvparten av kvinnene som føder på Ahus har innvandrerbakgrunn. Med informasjonsfilmer oversatt til ti språk håper fødeavdelingen å gjøre både norske og fremmedspråklige kvinner best mulig forberedt på fødsel og eventuelt keisersnitt.

 • 04.03.2019
  Premature som fikk mer mat vokste raskere - men fikk også mer infeksjoner

  For tidlig fødte barn som veier veldig lite får oftere lavere IQ og lærevansker når de blir større. Men det kan hende de får for lite mat, ifølge forskning. Da de fikk mer næring enn anbefalt, vokste de nemlig raskere.

 • 22.02.2019
  To år uten hjertestans

  Gastrokirurgisk avdeling på Ahus kan nå feire at de ikke har opplevd en eneste hjertestans på to år. Det er et resultat av systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse i å identifisere risikopasienter.

 • 05.02.2019
  Professor Torbjørn Omland tildeles Hjerteforskningsprisen

  Professor Torbjørn Omland tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019. Omland har vært en internasjonal pionér innen kardio-onkologi, og har ledet viktige studier om forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling.

 • 05.02.2019
  Morkakevekt knyttes til helserisiko hos mor og barn

  Morkaken er helt avgjørende for fosterets tilførsel av oksygen og næring. Det er stor variasjon i morkakens størrelse, og en nylig avlagt doktorgradsstudie ved Ahus undersøker sammenhengen mellom morkakevekt og helserisiko hos mor og barn.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 15.01.2019
  Nye tiltak for den akutt syke pasienten

  Som Norges største akuttsykehus skal Ahus tilby rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Nå skal kapasiteten ved overvåkning og operasjon økes trinnvis og pasientflyten i akuttmottaket forbedres.

 • 10.01.2019
  Samtalen i sentrum

  En metode som kalles åpen dialog i nettverksmøter blir stadig mer brukt i psykiatrien, og er en prioritert arbeidsmåte på Ahus. For Karoline var det akkurat det hun trengte for å bli bedre etter mange år som pasient.

 • 09.01.2019
  Får livet tilbake med hjemmedialyse

  - Det er som natt og dag - det kan ikke engang sammenliknes, sier Øivind Hansen. I stedet for å reise til sykehuset for dialysebehandling tre dager i uken, har han fått dialysemaskin hjemme. Ahus satser nå på å gi flere pasienter hjemmedialyse.

 • 08.01.2019
  Overgangsalderen - befrielse eller forbannelse?

  Hva skjer med kroppen i overgangsalderen? Hvilke symptomer kan man få, og er det nødvendig med hormonbehandling? Hvor tidlig kan man komme i overgangsalderen? Hva skjer med sexlivet?

 • 18.12.2018
  Brukernes erfaringer er viktige for behandlingen

  -­ Vi må lære av brukernes erfaringer. Det er viktig at de blir sett, hørt og lyttet til, sier Ahus-forskeren Ann-Mari Lofthus, som nylig forsvarte sin doktoravhandling om brukere av tverrfaglige oppsøkende team for pasienter innen psykisk...

 • 06.12.2018
  Når immunforsvaret blir på lag med kreften

  Immunforsvaret bistår som oftest kroppen med å bekjempe kreft. Men noen ganger kan det virke helt motsatt ved å hjelpe kreftsvulsten med å vokse og spres. Shakila Jabeen har forsket på hvorfor i en nylig avlagt doktorgrad.

 • 30.11.2018
  Ungdom gir til ungdom

  Elevene ved Mailand videregående skole vil bidra i sitt eget lokalmiljø med en innsamlingsaksjon til inntekt for ungdomspasienter på Ahus.

 • 27.11.2018
  Hva skjer hvis antibiotika slutter å virke?

  Problemet omfatter hele kloden, og påvirkes av faktorer knyttet til medisinsk behandling av mennesker og dyr, men også matproduksjon, vannsikkerhet, sanitærforhold, handel, turisme og industri. Smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen har...

 • 23.11.2018
  Tildeles stipend for migreneforskning

  Ahus-nevrolog Espen Saxhaug Kristoffersen er vinner av Forsbergs og Aulies nevrologstipend i 2018. Han skal i gang med en studie av en ny medisin for migrenepasienter.

 • 20.11.2018
  Kreftforeningen støtter PRADA

  Brystkreftbehandling gir økt sjanse for å få hjerteskader. Ahus-studien PRADA gir viktig innsikt i hvordan bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen kan forebygge dette. PRADA II fikk nylig  5 300 000 kroner i støtte fra Kreftforeningen.

 • 19.11.2018
  - Torun står som en bauta og beskytter pasienter, pårørende og oss ansatte

  Torun Schjølberg ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er kåret til årets sykepleierleder i Akershus. Schjølberg er seksjonssykepleier i nevrologisk sengeområde. Gratulerer!

 • 14.11.2018
  Ahus med nytt tilbud til de sykeste barna

  Ahus leder an i et viktig nasjonalt løft når den nye barneovervåkningsenheten ble offisielt åpnet onsdag 14. november. -­ Det er flott at Ahus går opp løypa for et bedre overvåkningstilbud for barn, sa leder i Norsk barnelegeforening, Ketil...

 • 04.10.2018
  Nye Ahus feirer 10 år

  Hovedbygget på Akershus universitetssykehus (Ahus) ble tatt i bruk 1. oktober 2008 - for ti år siden. - Det nye sykehuset har gitt muligheter for å utvikle moderne pasientbehandling og god drift, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 04.09.2018
  Ahus har etablert seg som et viktig universitetssykehus

  Helt fra sykehuset igjen ble et universitetssykehus i 2000 har Akershus universitetssykehus (Ahus) hatt et langsiktig mål om å være et av et lendende universitetssykehus i Norge. Forskningsaktivitetsrapporten for 2017 viser at Ahus har etab...

 • 04.09.2018
  Oppstart av robotkirurgi

  En splitter ny og etterlengtet operasjonsrobot gjennomførte sin første prostatakreftoperasjon på Ahus 3. september. Denne vil bidra til å redusere behandlingstiden for pasienter med urologisk kreft.

 • 27.08.2018
  Tror omega-3 kan øke levetiden til transplanterte nyrer

  Transplanterte nyrer svekkes over tid, og i gjennomsnitt varer et nyretransplantat rundt 10-15 år. Forskere ved Ahus skal finne ut om marine omega-3-fettsyrer kan gi økt levetid på nyretransplantater.

 • 15.08.2018
  Forsinket transaksjon av parkeringsbetalinger ved hovedinngangene

  En teknisk feil i betalingsløsningen for parkeringen ved hovedinngangene fører til at noen av transaksjonene betalt mellom 4. juni 2018 og 15. august er forsinket og blir belastet fra 15. august og utover.

 • 06.08.2018
  Mus ble mer aggressive av blod fra voldsdømte

  - Dette er første skritt på veien til å finne en biologisk markør for aggresjon, sier forsker Henning Værøy, som har vakt stor internasjonal interesse med en studie av blod fra voldsdømte i Ila fengsel.

 • 23.07.2018
  Den sagnomsuste sykehusmaten-

  Ordet sykehusmat vekker kanskje ikke de beste assosiasjonene hos folk flest. Men Ahus-kokkene knuser myter.

 • 13.07.2018
  Landets første cystoskopisykepleier jobber på Ahus

  Vinh Khac Du ble ferdig utdannet cystoskopisykepleier i juni 2018 og er først i Norge med denne tittelen. Nå er han klar for å kontrollere pasienter med blærekreft på Urologisk poliklinikk på Ahus.

 • 26.06.2018
  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) øker i utbredelse

  - Ved hjelp av MR har vi for første gang vist at IBD er en alvorlig og fremadskridende sykdom, sier Aida Kapic Lunder ved Akershus universitetssykehus. Hun har nylig avlagt sin doktorgrad hvor hun har sett på utbredelsen av Inflammatorisk t...

 • 22.06.2018
  En påminnelse om barnas rettigheter

  Barn har egne rettigheter i møte med helsevesenet. Nå har Barnesykepleierforbundet satt opp et to meter høyt banner ved inngangen til Barne- og ungdomsklinikken for å minne oss på disse rettighetene.

 • 15.06.2018
  Tilbudet til slagpasienter styrkes

  Sykehuset skal nå tilby trombektomi for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Styret i Helse Sør-Øst har avgjort at Ahus er et av tre helseforetak i regionen som skal tilby trombektomi.

 • 14.06.2018
  – Yngre behandlere mer positive til ny behandling

  Karina Egeland har i sin nylig avlagte doktorgradsavhandling ved Akershus universitetssykehus vist at behandlingsmetoden «Illness Management and Recovery» lar seg implementere i norske helsetjenester.

 • 08.06.2018
  Bent Høie på Ahus-besøk

  Hjertemedisinstudien PRADA ved Ahus har ført til opprettelsen av Norges første kardioonkologiske poliklinikk. 8. juni var Bent Høie på besøk i klinikken.

 • 08.06.2018
  Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

  Tre Ahus-forskere ble 8. juni hedret med de årlige forskningsprisene ved Ahus. Prisene går til forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. Med disse prisene synliggjøres god forskning som produseres og publiseres på Ahus.

 • 04.06.2018
  Forsinket akutt kirurgi

  Ikke alle ortopediske skader må behandles akutt samme dag som skaden inntreffer. Å behandle utvalgte akutte skader ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse, gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.