Nyheter

Siste nytt fra Akershus universitetssykehus.

22.03.2017

Solid overskudd i 2016 gir rom for viktige investeringer

For første gang siden det nye sykehuset åpnet i 2008 går Ahus med overskudd. Et positivt resultat på 57,4 millioner kroner for 2016 gir sykehuset mulighet til blant annet å anskaffe ny operasjonsrobot i 2017.
07.03.2017

Bruk nettsiden til å forberede deg

Når du som pasient er trygg, velinformert og forberedt hjelper det oss å gjøre en enda bedre jobb. Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke nettsiden til å forberede deg før du skal til behandling.
07.03.2017

Millioner til Ahus-forskning på hjertekomplikasjoner ved cellegiftbehandling

Ahus-forsker Torbjørn Omland er tildelt 20 millioner kroner fra de regionale helseforetakenes felles program for klinisk behandlingsforskning. Midlene skal brukes til en utvidet studie på brystkreftpasienter som gjennom sin cellegiftbehandl...
03.03.2017

I gang med medisinfritt behandlingstilbud

Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romeri...
09.02.2017

Kvaliteten på hjerte- og lungeredning til nyfødte

En ny doktorgradsavhandling fra Akershus universitetssykehus undersøker kvaliteten på hjerte- lungeredning på nyfødte i sykehus ved hjelp av avanserte simuleringsmodeller (dukker).
07.02.2017

Hærfører i demenskampen

Frykten for Alzheimer og demens er reell. Men det finnes håp. Å finne behandling som bremser demens, er mer sannsynlig enn noen gang, mener Demenspris-vinner, professor Tormod Fladby
30.01.2017

- Viktig å høre brukernes innspill

Barne- og ungdomsklinikken på Ahus ønsker å gi et stadig bedre tilbud til barn og ungdom. Nylig var brukerorganisasjoner invitert inn til et dialogmøte med ledergruppen i klinikken for å gi råd om hva de mener er viktig å prioritere framover.
27.01.2017

Satser på Ski som dagsykehus

Ahus ønsker å videreutvikle dagtilbudet på Ski sykehus. Døgnaktiviteten skal samles på Nordbyhagen i Lørenskog. Sengeposten på Ski sykehus vil bli avviklet fra sommeren 2017.
20.01.2017

Sivilombudsmannen: Gode rutiner tross vanskelig lovverk ved Ahus

- Funn og observasjoner viser at klinikken har høy grad av bevissthet om lovverket og utfordringer knyttet til ungdom og behandling under tvang, skriver Sivilombudsmannen i en pressemelding etter et besøk hos ungdomspsykiatrisk klinikk ved...
10.01.2017

Ny lokal nettportal for helsepersonell styrker gjensidig kompetansedeling

Nettportalen Kompetansebroen skal bidra til å styrke kompetansen og forbedre samhandlingen i sykehusområdet til Ahus. Gjensidig deling av erfaringer, kunnskap og virkemidler skal gjøre samspillet om pasientene bedre.
29.12.2016

Nytt felles telefonnummer til alle akutteam ved Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle fire akuttteam i DPS, noe som vil bidra til bedre tilgjengelighet.
22.12.2016

Ungdomsrådet - hva gjorde vi i 2016?

2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.
22.12.2016

Musikkterapi fremmer helse og gir glede

Musikk og andre aktiviteter er sterke virkemidler for å fremme helse og livskvalitet for pasienter. Musikkterapi er et eget fagfelt som er i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt.
10.11.2016

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
08.11.2016

Radiologiens og radiografiens dag markeres med filmer laget på Ahus

Kunnskap om berettigelse er viktig for å redusere overforbruk og sikre riktig bruk av bildediagnostiske tjenester. Ahus har, i samarbeid med Statens strålevern, laget tre informasjonsfilmer om berettigelse, som lanseres i dag, som en marker...
07.11.2016

13 millioner kroner fra Kreftforeningen til Ahus- forskere

Kreftforeningen går inn med storstilt støtte til forskning på tarmkreft ved Ahus. Forskergruppene til Anne Hansen Ree og Hilde Nilsen har fått til sammen 13 millioner kroner.
02.11.2016

“Ingen beslutning om meg, uten meg” …

Pasienter medvirker i begrenset grad i beslutninger om behandling. Legen får ofte det første og siste ord.
28.10.2016

Bekkenbunnmuskelen i svangerskap og fødselsforløp

Størrelsen av åpningen i levator ani muskelen, kvinnens største bekkenbunnmuskel har betydning for fødselsforløpet.
27.10.2016

- Premature barn kan møte store utfordringer i livet

Barn som blir født tidligere enn svangerskapsuke 37 regnes som for tidlig fødte. De kan møte mange ekstra utfordringer i livet, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet. Barnelege Astrid Nylander Almaas ved Akershus universitetssyk...
19.10.2016

Forskningen ved Ahus i stor fremgang

- Forskning og innovasjon er en sentral del av kjernevirksomheten vår. Det er derfor svært gledelig å se at satsingen på forskning har resultert i økt antall vitenskapelige artikler og disputaser de siste årene, sier viseadministrerende dir...
12.10.2016

Ny metode kan forebygge sykdom som fører til tidlig aldring

Forskere ved forskningslaboratoriet EpiGen på UiO og Akershus universitetssykehus har i samarbeid med en internasjonal gruppe forskere funnet en mekanisme som kan bremse aldringsprosessen. Studien kan gi en mulighet for å bremse sykdommer s...
10.10.2016

Kvinneklinikken og Kreftforeningen rykket inn i Groruddalen

Bare halvparten av innvandrerkvinner i Norge sjekker seg for celleforandringer i livmoren. Dette vil Kreftforeningen og Ahus gjøre noe med. 26. september ryddet leger fra Kvinneklinikken på Ahus sine timeplaner for å ta celleprøver ved hels...
29.09.2016

Kan tilskudd av omega fettsyrer hjelpe hjerneutvikling hos for tidlig fødte?

Premature barn har risiko for suboptimal vekst av hjernen, og har økt sjanse for lærevansker, lavere IQ og adferdsproblemer. Disse barna kan også ha redusert vekst, og risiko for metabolske sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet.
28.09.2016

Bygger bro mellom basalforskning og pasientbehandling

Ahus-laboratoriet Epigen har fått status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT. Det vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbed...
06.09.2016

Setter ny standard for akkreditering av patologi

For første gang i Norge vil legediagnostikk innen patologifaget bli akkreditert i så stort omfang. Diagnoser innen områder som forårsaker hyppige folkesykdommer vil bli inkludert i akkrediteringen.
15.08.2016

Har du lyst til å utdanne deg til spesialsykepleier?

Ahus tilbyr utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker videreutdanning i intensiv-, operasjons-, barne- og akuttsykepleie.
15.08.2016

Nytt studietilbud i akuttsykepleie 2016

Høgskolen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Ahus og OUS etablert en ny videreutdanning i akuttsykepleie med oppstart januar 2017. Utdanningen er et fulltidsstudium med varighet på ett og et halvt år og gir 90 studiepoeng.
17.06.2016

Kompetansebroen med årets viktigste workshop!

60 engasjerte medarbeidere fra 16 kommuner og bydeler gjennomførte årets viktigste workshop, 26. mai 2016.
17.06.2016

Pasientene i fokus ved markeringen av sykepleierdagen på Ahus

Pasientenes helsetjeneste var rammen for en rekke faglige foredrag da Akershus universitetssykehus torsdag 12. mai markerte den internasjonale sykepleierdagen.
17.06.2016

Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

Tre av Ahus forskere ble 10. juni hedret med den årlige forskningsprisen ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt.
15.06.2016

Hands up!

I dag 4. mai markerer Ahus den internasjonale håndhygienedagen med en egen "feel-good" film om håndhygiene.
04.05.2016

Ahus-forskning om samhandling for eldre pasienter får støtte fra Forskningsrådet

Et forskningsprosjekt ved Ahus for å øke kunnskapen om hvordan gode samhandlende tjenester for eldre best kan utvikles har sluppet gjennom nåløyet og fått en stor bevilgning fra Forskningsrådet.
Se flere artikler()