- Imponerende hva dere har fått til

Musikk og sang sto sentralt da statsminister Erna Solberg besøkte Barne- og ungdomsklinikken på Ahus. Her fikk hun høre om tiltak for å gi barn og unge et bedre sykehusopphold. Solberg var imponert over arbeidet som blir gjort i samarbeid med stiftelsen Sykehusbarn.

Publisert 14.12.2017
Sist oppdatert 15.12.2017
Statsminister Erna Solberg bidro med rytmeinstrument under adventsamlingen på BUK.
Statsminister Erna Solberg besøkte Barne- og ungdomslinikken på Akershus universitetssykehus.

Erna Solberg fikk akkompagnere med rytmeinstrument da barn, ansatte, musikkterapeuter og sykehusledelse torsdag 14. desember var samlet i en adventsamling på Barne- og ungdomsklinikken (BUK) på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Musikkterapi er ett av flere tilbud som skal legge til rette for at barn og ungdom skal oppleve mer glede og variasjon i sykehushverdagen.

Les mer om musikkterapi på BUK her.

- Når barn blir syke, betyr det mye at det skjer noe som er tilpasset den enkeltes sitasjon. Det bidrar til å ta tankene bort fra det vanskelige og til å skape verdifulle opplevelser. Det er imponerende å se hva dere har fått til, sa statsministeren.

Sarmarbeid med Sykehusbarn

Musikalske opplevelser kan bidra til bearbeiding av vanskelige følelser, og bringe frem latter, opplevelse av mestring, og fremmer normalkultur på sykehuset. På BUK tilbys musikkterapi som en behandlingsform, med støtte fra Barnekreftforeningen og stiftelsen Sykehusbarn.

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn på sykehus skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden, og har vært i et flerårig samarbeid med BUK for å gi barn et rikere tilbud på sykehuset.

Hjemmesykehus

Blant annet har stiftelsen Sykeshusbarn bidratt med midler til leasing av bilene som brukes i BUKs hjemmesykehustjeneste.

- Det var en annerledes sykebil, bemerket Solberg, da hun fikk se bilen som brukes i tjenesten, og la til at det er flott at de som kan være hjemme kan få hjelp der.

Avansert hjemmesykehus gir barn muligheten for å få den behandling og pleie de trenger der de bor. Hjemmesykehus bidrar til at hverdagen opprettholdes i større grad - barna trives som regel bedre hjemme, og blir raskere frisk.

- Det er viktig å huske på at de som her er må få lov til å være barn og ungdom, ikke kun pasienter. Sykehusbarn hjelper oss med dette, sa klinikkdirektør Erik Borge Skei.

- De har fått til mye

Med støtte fra Sykehusbarn tilbys flere helsefremmede aktiviteter og gode opplevelser på BUK. Teater, danseforestillinger, konserter, premier og gaver, lek og formingsaktiviteter bidrar til å bygge felles gode opplevelser med foreldre og søsken.

Statsministeren var imponert av arbeidet som gjøres av BUK og Sykehusbarn:
- Det er flott å se at noen har engasjement og overskudd til å gjøre noe for flere barn enn egne. Det er veldig verdifullt å ta vare på det private initiativ, selv om et godt sykehustilbud er et offentlig ansvar. De har fått til mye.