- Nå får vi til noe som mange sykehus strever med

Det er nødvendig å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet for å vite om tiltakene hjelper. Men målingene har vært tidkrevende på grunn av mangel på gode verktøy for å gjøre slike målinger. Ortopedisk klinikk på Ahus tok saken i egne hender og fant en løsning gjennom et samarbeid på tvers av avdelinger.

Publisert 03.01.2018
Sist oppdatert 05.01.2018
Arbeidsgruppen
Denne arbeidsgruppen fant ut hvordan man enklere kan dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet. Fra venstre: seksjonssykepleier Wenche Bjerkestrand Jacobsen, spesialrådgiver Hege Nitteberg, fagsykepleier Trine Rognstad og utvikler Olav Lenvik

​Gjennom nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, jobber Akershus universitetssykehus (Ahus) for å redusere antallet pasientskader. Programmet definerer 16 innsatsområder med tilhørende tiltakspakker.

For å kunne se om tiltakene virker, må arbeidet dokumenteres og måles. Pasientsikkerhetsprogrammet krever slike målinger, men hittil har det eksistert få tilgjengelige verktøy for å gjøre målingene.

I dag gjøres mye av pasientscreeningen manuelt på egne papirskjemaer som deretter må føres inn digitalt for å kunne måles i ettertid. I mangel på effektive verktøy er målingene derfor tidkrevende og utgjør en ressursutfordring for sykehusene.

Tok initiativet selv

Ortopedisk klinikk har lenge jobbet aktivt med reduksjon av pasientskader og vet godt hvor tidkrevende målingene kan være. En avdeling i klinikken brukte ni timer sykepleiertid i måneden på å registrere målinger av trykksår - som er bare ett av pasientsikkerhetsprogrammets 16 innsatsområder.

- Det er helt urealistisk å gjøre alle målingene, sier spesialrådgiver Hege Nitteberg i Ortopedisk klinikk. Hun tok initiativet til å finne en mer effektiv måte å dokumentere pasientsikkerhetsarbeidet på ved å invitere til et samarbeid mellom sykepleiere i klinikken og en utvikler fra analyseavdelingen. Sammen fant de en metode som gjør slutt på papirskjemaer og tidkrevende dobbeltregistreringer.

Automatisk uttrekk via pasientjournalen

Løsningen går ut på at pasientscreeningen dokumenteres elektronisk direkte inn i pasientjournalsystemet (Dips) under pasientbehandlingen, og at data til målinger trekkes direkte herfra via en egenutviklet applikasjon. Applikasjonen omfatter fire av de 16 innsatsområdene: Fall, underernæring, urinveisinfeksjoner og trykksår.

- Nå får vi til noe som mange sykehus strever med, sier Marie Brudvik, leder for pasientsikkerhetsprogrammet på Ahus.

Enklere å følge med på pasientens sikkerhet

Utvikler Olav Lenvik og fagsykepleier Trine Rognstad samarbeidet om å tilpasse en veiledende behandlingsplan som både ivaretok kravene fra pasientsikkerhetsprogrammet, og gjorde det mulig å trekke ut data videre til den nye egenutviklede applikasjonen QlikLis-Screening Pasientsikkerhet.

Metoden gjør det enklere å følge med på pasientens sikkerhet og enklere å forbedre prosessene.

Nå kan ledere og fagsykepleiere raskt og enkelt få daglig status fra sengepostene og den enkelte pasient via QlikLis-applikasjonen. Pasientens behandling kan følges opp detaljert og oversiktlig, og applikasjonen bidrar til å sikre at kvaliteten for den enkelte pasient blir så god som mulig.

- Det kreves kun noen få klikk for å få opp en oversikt over alle pasienter på sengeposten og status på aktuelle behandlingsplaner. I tillegg viser applikasjonen utvikling over tid, sier utvikler Olav Lenvik.

Samarbeid på tvers av avdelinger

- Løsningen ble mulig ved at de som jobber praktisk med dette i hverdagen kommuniserte godt med de som satt på mulige løsninger i analyseavdelingen, sier spesialrådgiver Hege Nitteberg.

I arbeidsgruppen satt fagsykepleier Trine Rognstad, seksjonssykepleier Wenche Bjerkestrand Jacobsen og spesialrådgiver Hege Nitteberg (alle fra Ortopedisk klinikk) sammen utvikler Olav Lenvik (Avdeling for analyse).

Deler av arbeidet ble gjort med bistand fra IKT-konsulent Roar Aaserud (DIPS-klinisk IKT), spesialrådgiver Marie Brudvik (Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet) og spesialrådgiver Gunhild Søndergaard (Ortopedisk klinikk). 

Mulig løsning for alle sykehus 

Ortopedisk klinikk går over til den nye metoden fra januar. En stor fordel med løsningen er at den er varig og kan brukes av alle. Klinikkdirektør Inge Skråmm i Ortopedisk klinikk tror den vil, og bør, tas i bruk av flere sykehus:

- Det er jeg ganske sikker på når vi ser hvor enkelt og smart dette er. Det koster ikke noe, alle sykehus vil få samme pasientjournalsystem, og applikasjonen er allerede laget, sier han.