- Viktig å høre brukernes innspill

Barne- og ungdomsklinikken på Ahus ønsker å gi et stadig bedre tilbud til barn og ungdom. Nylig var brukerorganisasjoner invitert inn til et dialogmøte med ledergruppen i klinikken for å gi råd om hva de mener er viktig å prioritere framover.

Geir Lindhjem
Publisert 30.01.2017
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Klinikkledelsen ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus møtte 25. januar brukerorganisasjoner for å få innspill til klinikkens nye strategi.

​Klinikkledelsen i Barne- Og ungdomsklinikken(BUK) jobber for tiden med ny strategi for perioden 2017-2021, og har i den forbindelse lagt vekt på å involvere både ansatte og brukere.


Onsdag 25. januar var brukerorganisasjoner invitert inn til et dialogmøte med ledergruppen i BUK. Målet var først og fremst å få tilbakemeldinger på forslag til strategi for klinikken, som på forhånd var sendt ut på høring. Organisasjonene ble også oppfordret til å komme med det de har på hjertet når det gjelder Barne- og ungdomsklinikkens aktiviteter.


Verdifulle innspill
Sju organisasjoner meldte seg på, inkludert Ahus’ eget Ungdomsråd. Engasjementet var stort, og ledergruppen satt igjen med mange gode innspill. Samtlige var enige om at dette var et godt initiativ som gav lederne et fint innblikk i brukerorganisasjonene og erfaringer fra brukernes ståsted.


Klinikkdirektør Erik Borge Skei forteller at det er første gang klinikken arrangerer et slikt møte. Tilbakemeldingene på initiativet har vært utelukkende positivt.


-­ Vi har fått helt konkrete tips, i tillegg til enda bedre forståelse for hva brukerne er opptatt av. Det er verdifullt for oss i vårt videre arbeid, både i hverdagen og i den strategiske planleggingen, sier Borge Skei


Brukerorganisasjonene drives på frivillig basis, og ikke alle inviterte hadde mulighet til delta. Ledergruppen i BUK tok derfor også imot skriftlige innspill fra de som ikke hadde mulighet til å komme på møtet.


-­ Dette var inspirerende, og neppe siste gang vi har slik dialogmøter, sier Erik Borge Skei.