19 av 20 ville ha tatt operasjon igjen

Pasienter som har fått hofte- eller kneprotese på Ahus er svært tilfreds med den behandlingen de har fått, og 95 prosent ville tatt operasjonen igjen. Det viser en spørreundersøkelse som er gjennomført i Ortopedisk klinikk i seks år.

Publisert 27.01.2018
Pasienter som har fått kne- eller hofteprotese på Ortopedisk klinikk på Ahus er svært fornøyd.
Pasienter som har fått kne- eller hofteprotese på Ortopedisk klinikk på Ahus er svært fornøyd, viser en undersøkelse.


Årlig får 250 pasienter nytt kneledd og 300 nytt hofteledd på Ortopedisk klinikk på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Pasientene som får planlagte kne- og hofteoperasjoner går gjennom et spesialtilpasset behandlingsforløp – «Klar-ferdig-gå». Forløpet var nytt i 2011 og innebærer at pasientene får «pasientskole» med informasjon og klargjøring uken før operasjon, de får ny og bedre smertebehandling, og tre til fire dager med hjelp til selvhjelp etter operasjonen. Pasientene møter til operasjon på en mandag eller tirsdag, og reiser ut enten torsdag eller fredag.

Korte ventetider og høy kvalitet har gitt svært fornøyde pasienter, og flere av pasientene ønsker å komme tilbake for et nytt inngrep.

Svært tilfreds

I forbindelse med det nye behandlingsforløpet startet klinikken en tilfredshetsundersøkelse blant pasientene som gjennomgikk disse operasjonene.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er svært tilfredse pasienter som reiser hjem fra Ahus med ny protese. På en skala fra null til ti, der ti er høyest, har gjennomsnittsscoren ligget mellom ni og ti i alle de seks årene undersøkelsen har pågått. 19 av 20 svarer ja til at de ville ha tatt operasjonen en gang til.

Undersøkelsen viser at det er dialog og kontakt med pleietjenesten som oppnår høyest vurdering. Den får et gjennomsnitt på 9,7. Pasientene er også svært tilfreds med oppholdet på overvåkningen og med fysioterapeutbehandlingen, med 9,6 som gjennomsnitt på begge disse.

«Fullros»

Opplevelse av støy under operasjonen er blant spørsmålene som får noe lavere score. Dette gjelder også legekontakten. Men «lav score» er i denne sammenheng ikke lavere enn et gjennomsnitt på 9,3. Totalvurderingen av oppholdet i sin helhet får et gjennomsnitt på 9,6.

I kommentarfeltene har også mange av pasientene gitt tydelig uttrykk for at de er fornøyde: «Jeg tar bølgen for personalet på dag/natt!», skriver én. «Jeg gir alle fullros, har ikke noe å klage på», skriver en annen. Flere skriver at de gjerne vil tilbake til Ahus for å ta hofte nummer to.

Forutsigbarhet gir fornøyde pasienter

Seksjonssykepleier Pia Kauslund Tangstad tror den høye tilfredsheten kommer av forutsigbarhet i oppholdet. Pasientene er forberedt på hva de skal, og ser frem til å bli kvitt smerter de har gått med lenge.  

- Jo mer standardisert forløpet er, jo bedre opplevelse får pasienten, sier hun. Klinikken satser nå tungt på å utvide tilbudet for slike operasjoner.