8 millioner kroner i midler til lungekreftscreening

Onsdag formiddag fikk overlege Haseem Ashraf på Ahus overrakt en sjekk på åtte millioner kroner fra Kreftforeningen. Midlene skal gå til en pilotstudie på lungekreftscreening, for å avklare hvordan dette kan gjennomføres i Norge. Ashraf er radiolog og spesialist på lungekreftscreening på Ahus og skal lede den norske pilotstudien.

Publisert 08.10.2020
Sist oppdatert 13.09.2022
Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen overrekker sjekken til overlege Haseem Ashraf.

- Midlene gjør det mulig å starte en implementeringsstudie på lungekreftscreening, som blir del av et større samarbeid som er en europeisk studie, forklarer Ashraf til Dagens medisin.

Du kan lese saken i sin helhet på dagensmedisin.no

Den norske piloten blir en del av en større europeisk studie som heter 4-IN-THE-LONG-RUN, hvor målgruppen er å screene personer mellom 60 og 79 år, som tidligere har vært storrøykere. Lungekreft fortsatt er den dødeligste kreftsykdommen i Norge og røykeslutt også er en viktig del av screeningprogrammet.

- For oss blir det fokus på norske forhold for å rekruttere og planlegge screening. Men selve screeningprotokollen som definerer hvor ofte man skal få tatt CT, er bestemt ut i fra den Europeiske protokollen som allerede har vist seg å være effektiv i NELSON. Metoden for å kalle inn folk og den praktiske gjennomføringen er tilpasset nasjonale forhold, forklarer Ashraf.

Se også sak på nrk.no Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's temaside