8 millioner til forskning rundt persontilpasset behandling for endetarmskreft

Kreftkirugisk forskningsgruppe ved Ahus tildeles nær 8 millioner fra Kreftforeningen til forskning rundt endetarmskreft. – Dette vil virkelig komme kreftpasientene til gode, sier Knut Magne Augestad som leder prosjektet.

Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 31.01.2024
En gruppe menn som smiler
​Rolf Riis og Knut Magne Augestad fra gastrokirurgisk avdeling og Sebastian Meltzer fra onkologisk avdeling.

Midlene gjør det mulig å legge et bredt grunnlag for kliniske studier der målet er å gi best mulig behandling til den enkelte pasient med endetarmskreft.   

Studien innebærer testing av kunstige svulster, såkalte organoider. Organoidene dyrkes frem av vevsprøver fra en biobank og utsettes for ulike typer cellegift og stråling med varierende styrke, varighet og frekvens. Gjennom studien vil man få ny kunnskap om hva som får svulster til å krympe. 

– Det er svært få studier internasjonalt som har undersøkt organoider i forbindelse med endetarmskreft. Studiene som er publisert bygger også på et lite pasientmateriale, forteller kirurg Knut Magne Augestad som leder prosjektet. 

Ahus har et stort pasientgrunnlag, noe som gjør det mulig å samle et stort antall vevsprøver og å teste ut tilsvarende mange organoider. 

God kirurgi

En del av studien, som har fått navnet PROGRESS, går ut på å opprette en biobank for alle pasienter som skal opereres for endetarmskreft ved Ahus. Et viktig mål et er å finne ut hvordan ulike former for kjemoterapi og strålebehandling påvirker organoidene. Målet er å krympe svulsten mest mulig før kirurgi. Dette kan påvirke kvaliteten på det kirurgiske arbeidet.

– Vi vet det bedrer prognosen for pasientene dersom man klarer å krympe svulsten mye før en operasjon. Det gjør det enklere å utøve god kirurgi, sier Augestad. 

Prosjektet er et samarbeid mellom gastrokirugisk avdeling og onkologisk avdeling ved Ahus. Organoidene utvikles hos laboratoriet Oncocyne, som er plassert hos Oslo Cancer Cluster.

– Svulstene til våre pasienter oppfører seg veldig forskjellig. I møte med et medikament kan noen være sensitive, mens andre kan være motstandsdyktige. Dette vil vi få mer kunnskap om nå. Det er ingen tvil om at det er persontilpasset medisin som er fremtiden, sier Augestad. 

Prestisjefylt 

Tildelingen fra Kreftforeningen er på 7.980.000 kroner. 

– Foreningen har hatt en viktig utlysning mot kirurgisk forskning, og det er svært gledelig at Ahus får tilslag. Det ligger mye prestisje og store muligheter i en slik tildeling. Dette forskningsfeltet ligger helt i startgropen og gjennom denne prekliniske studien kan vi berede grunnen for svært viktige kliniske studier videre, sier Helge Røsjø som er forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus. 

Forekomsten av tarmkreft er økende. Knut Magne Augestad ser frem til at resultatene fra forskningen blir satt videre ut i livet. 

– Dette vil virkelig komme våre kreftpasienter til gode. Jeg er utrolig glad for denne tildelingen, og det er også et kjempeløft for gastrokirurgisk avdeling og for kirugisk divisjon på Ahus å få ta fatt på denne studien.