Å investere i foreldre kommer sårbare barn til gode

Et nytt pilotprosjekt på Ahus skal styrke relasjonen mellom barn og foreldre for barn med funksjonsnedsettelser gjennom faglig støtte og samtaler i foreldregrupper.

Publisert 12.08.2022
Sist oppdatert 31.08.2022

Steen og Dhirad

Spesialpedagog Puja J. Dhirad og psykologspesialist Hanna Friis Steen leder gruppetilbudet "Tuning in to Kids" for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Thomas Lahnthaler er far til et barn med funksjonsnedsettelse. Han var ikke klar over at et slikt tilbud fantes, men har satt stor pris på det og håper at flere foreldre får mulighet til å delta. 

Ikke lenge etter at vi fikk diagnosen, fikk vi tilbud om å være med i en foreldregruppe. Vi ønsket oss en arena hvor vi kunne snakke med fagfolk og andre foreldre. Her kunne vi være åpne om bekymringer, dele tanker og stille spørsmål, og vi ble hørt, uten at vi ble belært, sier Lahnthaler.​

Thomas Lahnthaler

Kursdeltaker Thomas Lahnthaler anbefaler kurset til andre foreldre. Foto: privat

Spesialtilpasset tilbud​​

- Barn med funksjonsnedsettelser har ofte sammensatte vansker og langvarige utfordringer som gjør dem mer sårbare enn andre barn. Dessverre er det ikke alltid like lett for omgivelsene å forstå og fange opp barnas tegn til stress og psykiske helseplager, sier Hanna Friis Steen. Hun er psykologspesialist med fordypning i barn og unges psykiske helse, med lang fartstid fra Barn og unges psykisk helsevern (BUP), habilitering og andre tjenester for sårbare barn og ungdom.

Hennes kollega, Puja J. Dhirad er spesialpedagog med fordypning i psykososiale vansker, og har i mange år jobbet i kommunen med barn og unge med ulike typer vansker. Sammen leder Steen og Dhirad gruppetilbudet «Tuning in to Kids», som er et tilbud til foreldre, for å styrke det følelsesmessige båndet mellom foreldre og barn. Steen og Dhirad har tilpasset tilbudet til foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

- Barn med ulike utviklingsforstyrrelser kan lett feiltolkes. Tegn til stress eller psykisk lidelse kan misforstås som en del av grunnvansken. Dette kan gjøre at barna blir misforstått, og i verste fall ikke får den helsehjelpen de har krav på, sier Steen.

Ved å styrke foreldre til å forstå sitt barns følelsesuttrykk og møte det på en god måte kan dette øke sannsynligheten for at foreldre og nærpersoner lettere fanger opp helseplager. 

- Foreldre eller en trygg nærperson blir vårt viktigste middel for å hjelpe barna over tid, sier Steen.

«Tuning in to Kids» (TIK) er utviklet av Sophie Havighurst og Ann Harley i 1999. Steen og Dhirad har supplert det opprinnelige kurset med informasjon om de ulike barnas funksjonsnedsettelser. 

- Et barn uten vanlige forutsetninger for å kommunisere eller regulere følelsene sine trenger ofte en form for oversettelse for å kunne bli forstått. Dette jobber helsepersonell i habiliteringen med til daglig, og det er noe de kan. 

I foreldregruppen blir det lagt ekstra vekt på det individuelle og helt unike ved hvert barn. Noen barn har store forståelsesvansker, andre har ikke språk. 

- Da blir det ekstra viktig å legge merke til små nyanser i hvordan barnet uttrykker sine behov, sier Steen.​

Hjelper foreldre å møt​e barnets følelser

TIK har som mål få i gang prosesser der foreldre øver på å gi emosjonell veiledning til barnet sitt, og å hjelpe foreldre til å regulere egne følelser i møte med barnets følelser og behov. 

- For de fleste foreldre vekkes mye følelser når barnet uttrykker følelser sterkt, og det er helt naturlig at foreldre påvirkes av egne følelser i møte med barnets følelser. Bevisstgjøring av egne reaksjoner, er en viktig del av kurset. Det er også viktig at foreldre skal kjenne raushet og godhet for seg selv i denne situasjonen. Å ta vare på seg selv som forelder kan handle om å få små pauser og være mer bevisst på å «lade opp eget batteri».

- Foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser har ofte mer krevende omsorgsoppgaver enn andre. Noen av dem omtalte det som «ekstremsport-versjonen av foreldrerollen». Et rom for å snakke om egne behov og å ta vare på seg selv er derfor svært viktig, sier Steen.

Betydningen av å møte andre i samme situasjon
Foreldre som hittil har mottatt gruppetilbudet har gitt svært gode tilbakemeldinger. Noe av det de har fremhevet mest er opplevelsen av å bli forstått av andre i samme situasjon. 

- Flere har satt ord på at det kan kjennes ensomt å ha et barn med spesielle behov fordi omgivelsene ikke alltid forstår hva det innebærer. Mange kan komme med velmenende råd om hva som er lurt, men det kan være tøft å ta imot slike råd dersom de erfarer at «vanlige foreldrestrategier» ikke virker som forventet. Mange av foreldrene har derfor lagt stor vekt på nytten av å møte foreldre i samme situasjon, sier Dhirad.

Faglige innspill og erfaringsut​veksling med foreldre

Som far trekker Lahnthaler frem kombinasjonen av å få faglige innspill og teoretisk rammeverk, og samtidig kunne utveksle erfaringer og lære av andre foreldre. Han anbefaler andre foreldre å delta på gruppetilbudet. 

- Det er ofte at familier føler seg isolerte, men nå har vi ikke bare fått tilgang til fagfolk som brenner for saken og ivaretar oss, men vi har også fått oss et større nettverk. Både vi foreldre og barna har fått oss nye venner, sier Lahnthaler.

Yvonne Andresen

Kursdeltaker Yvonne Andresen. Foto: privat

​Yvonne Andresen er også veldig fornøyd med gruppetilbudet.

- Det var helt fantastisk. All honnør til de som har fått til dette på Ahus. Vi fikk nye verktøy til å regulere egne følelser og skape god energi. Gruppelederne var kunnskapsrike og empatiske og evnet å se på helheten.


- Vi gledet oss veldig til hver kursdag, og vi fikk gode verktøy til å ta med oss videre. Det er unikt å være sammen med foreldre i samme situasjon. Her fikk vi andre foreldre vi kunne dele erfaringer med. Det gav oss en trygghetsfølelse. Jeg unner alle foreldre å få mulighet til å delta, sier Andresen.

Hjelp til å regulere følelser er v​iktig for den psykiske helsen

De fleste barn med funksjonsnedsettelser trenger langvarige og omfattende hjelpetiltak. Dersom barna blir misforstått og ikke får den oppfølgingen de trenger kan stress og psykiske helseplager utvikle seg til psykiske lidelser og utfordrende atferd som er krevende for omgivelsene å håndtere.

- Flere av barna vi møter har ikke språk til å fortelle dersom de har opplevd noe vanskelig. Det kan komme ut som utfordrende adferd, eksempelvis ved slag, spark eller selvskading. 

Ved å gi tilbudet tidlig i barnets liv kan vi forebygge at de får store utfordringer i voksen alder, forklarer Steen. 

- Dette er en gruppe som kunne fått bedre støtte, hvis man hadde fanget opp tegn til stress og psykiske helseplager tidligere. Å sette psykisk helse hos barn med funksjonsnedsettelser på agendaen er utrolig viktig, og derfor startet vi dette pilotprosjektet, avslutter Steen.

Tuning in to Kids er nå tilbudt i to runder ved avdeling for habilitering ved Ahus, og det er planlagt et nytt kurs i løpet av høsten 2022.