Ahus-ansatte kommer tilbake på jobb

Mandag 23. mars var 768 Ahus-ansatte i karantene. Nå vender svært mange tilbake på jobb. Torsdag 2. april er tallet nede i 218. Om lag 80 er ventet å være klare for jobb igjen i løpet av påskeuken. - Karantenen er nå over for mange. I tillegg har vi jobbet godt med testing av aktuelle ansatte og ulike smittevernstiltak, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Publisert 02.04.2020
Sist oppdatert 28.04.2022
En gruppe mennesker iført hvite skjorter

​Innledningsvis var det mange som hadde vært i utlandet, og deres karantenetid utløper nå.

-­ Vi var også tidlig ute med å etablere et call-senter for ansatte der de har blitt fulgt opp med avklaringer rundt egen jobbsituasjon, blant annet behov for testing, sier HR-direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Jan Inge Pettersen.

Call-senter og teststasjon

På call-senteret blir det gitt råd om de til enhver tid gjeldene retningslinjer for hvem som kan være på jobb.  

- De første dagene glødet telefonlinjene. På det meste var det 250 telefonsamtaler i timen, og opp i 1 000 per dag, før trykket lettet etter som dagene gikk, forteller prosjektleder for Call-senteret teststasjonen for ansatte, Elisabeth Jørgensen i HR.

Teststasjonen for ansatte ble blant annet bemannet av innleide dyktige medisinerstudenter, som til nå har testet nærmere 900 medarbeidere.

-­ Det var stor pågang og en del ventetid i starten, mens det den siste tiden har vært noe roligere, sier Jørgensen.

- Dette tror vi har hatt en stor effekt på at tallene nå går ned, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen, og legger til at kun 27 Ahus-ansatte har testet positivt per 1. april.

Elisabeth Jørgensen

Prosjektleder for Call-senteret og teststasjon Elisabeth Jørgensen.

Smittevern viktig

- Vi har også hatt svært få tilfeller av smitte på jobb, til tross for at vi er det sykehuset i Norge med størst belastning hittil, sier Jan Inge Pettersen.

Han understreker at det har vært gjort en god jobb av smittevern og av ansatte i sykehuset, med mange tiltak for å begrense smitte. For eksempel er vaktlag lagt om slik at faste team jobber sammen.

-­ Dette reduserer risiko og mulige ringvirkninger.

Trenger alle på jobb

For sykehuset betyr det svært mye at tallene går ned.

- Vi trenger alle ansatte på jobb i denne situasjonen. Ansattes kompetanse og bidrag betyr alt nå. Med mange ute i karantene blir vi mer sårbar. Det gjør vi det vi kan for å forhindre.

Mange ansatte opplever naturlig nok situasjonen som krevende.

-­ Belastningen er litt ulik rundt om i sykehuset, og vi omdisponerer nå for å sette inn ressurser der det trengs aller mest, sier Pettersen.

Nærmere 300 i pleietjenesten skal fremover arbeide på nye steder. Både leger og andre ansatte omdisponeres, noe som krever et raskt og godt opplæringsprogram.

-­ Våre ansatte gjør en helt fantastisk innsats og det er en stå-på-vilje som vi bare kan oppleve den i helsevesenet. Mange ønsker å bidra og alle er klar til innsats.

Samtidig er han ikke tvil om at ansatte også blir preget av situasjonen, og mange opplever usikkerhet.

-­ Vi har blant annet etablert rutiner for å kunne følge opp hendelser og debriefe der det er nødvendig, sier Jan Inge Pettersen.

HR-direktør Jan Inge Pettersen

HR-direktør Jan Inge Pettersen.