Ahus får 19 millioner til kreftforskning: – Betyr mye for pasientene

Tre forskere på Akershus universitetssykehus (Ahus) får tildelinger på totalt 19 millioner kroner i Kreftforeningens største forskningstildeling noensinne. – Forskerne har til felles at de tenker stort og arbeider hardt, noe som også gjør at de lykkes, sier Helge Røsjø, sykehusets direktør for forskning og innovasjon.

Publisert 14.11.2022
Forskere går i korridor på sykehus.
Forsker Anne Hansen Ree og Anders Erik Astrup Dahm er to av forskerne som får støtte til sine prosjekter.
​Professor og kreftlege Anne Hansen Ree får støtte på 8 millioner kroner til sitt prosjekt som involverer immunterapi. Det handler om å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftceller.

– Vi forsker på hvordan pasienter med tarmkreft med spredning kan behandles med en kombinasjon av immunterapi og cellegift. Til nå har vi gjennomført studien sammen med to andre av landets universitetssykehus, forteller hun.

Resultatene så langt har vakt oppmerksomhet, og flere sykehus har meldt sin interesse for å delta. Støtten i år gjør det mulig å inkludere alle landets seks universitetssykehus i studien.

– Tildelingen betyr mye, og jeg er ekstra glad fordi midlene betyr at kreftavdelinger på universitetssykehus i hele Norge får delta. Ikke minst betyr det mye for pasientene våre. Tarmkreft er en folkesykdom som rammer mange. Nå får pasienter over hele landet være med på studien, sier hun. 

Les mer om de ulike forskningsprosjektene på Kreftforeningen sine nettsider: 186 millioner til livsviktig forskning ​

Viktige svar
Overlege Anders Erik Astrup Dahm får i likhet med Ree 8 millioner kroner til sitt prosjekt. Han skal forske på hvordan bruken av blodplatehemmere kan brukes for å forebygge arteriell blodpropp hos personer med bukspyttkjertelkreft.

– Blodplatehemmere forebygger arteriell blodpropp, men blodplatehemmere har aldri blitt testet som forebyggende behandling ved bukspyttkjertelkreft. Denne studiene vil derfor gi oss viktige svar om forebyggende behandling for pasientene våre, forteller Dahm.

I tillegg til prosjektene til Ree og Dahm får prosjektet til Anita Katalin Göndör 3 184 000 kroner i støtte. Hun forsker på kreftevolusjon, og begynner i ny stilling på Ahus 1. desember.

Forsker Anne Ree og Anders Dahm på Akershus universitetssykehus.

Både Anne Hansen Ree og Anders Dahm stortrives med forskningsmiljøet på Ahus.

​Avgjørende for å styrke videre forskning
Helge Røsjø, direktør for forskning og innovasjon ved Ahus, gleder seg til å følge med på fremgangen til de tre prosjektene, og ønsker alle prosjektlederne lykke til. 

Helge Røsjø, direktør for forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus.

Helge Røsjø, direktør for forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus.

– Forskerne som har fått tilslag nå fra Kreftforeningen er blant de ledende forskerne på Akershus universitetssykehus. De kommer fra ulike miljøer og avdelinger i Medisinsk divisjon, men har til felles at de tenker stort og arbeider hardt, noe som også gjør at de lykkes, sier han.

Røsjø legger til at forskningen på Ahus er i vekst og at tilslag på eksterne forskningsmidler er avgjørende for å styrke forskningen videre. 

– Det er derfor svært gledelig at forskerne våre har fått tilslag på flere forskningssøknader til Kreftforeningen. Alle disse prosjektene vil utvikle vår kunnskap om kreftsykdom og de har potensial til å forbedre pasientbehandlingen, sier han.