Ahus har utviklet ny nasjonal prosedyre for helsepersonell

Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus har nå ferdigstilt en nasjonal prosedyre for leger, sykepleiere og barnepleiere. Den skal sikre kunnskapsbasert praksis og pleie til nyfødte og barn opp til ett år med behov for sonde for ernæring og medikasjon.

Publisert 24.05.2017
Velfortjente blomster til sentrale bidragsytere
Velfortjente blomster til sentrale bidragsytere: Sykepleierne Irene Rød, Avdeling for nyfødte, Sigrun Sveinbjørnsdottir, Avansert hjemmesykehus, Ellen Moen, Avdeling for barn og ungdom og Åse Marit Hammersbø fra Fagbiblioteket.

Prosedyren "Nasogastrisk sonde - innleggelse, bruk og stell hos nyfødte og barn opp til ett år" gjelder for helsepersonell som etter godkjent opplæring utfører prosedyren, eller som har ansvar for barn med slik sonde.

Som navnet tilsier omfatter prosedyren barn født fra svangerskapsuke 37 og barn opp til ett år gamle som har behov for sonde for blant annet ernæring og medikasjon.

-­ Målet er sikker og trygg pleie, inkludert stell, kontroll og fjerning av sonde, basert på faglig kunnskap, sier Erik Borge Skei, direktør for Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

Viktige føringer

Klinikkens første nasjonale kunnskapsbaserte sykepleieprosedyre er nylig ferdig etter flere års arbeid, støttet av samarbeidsmidler fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

-­ Det har vært et krevende arbeid. Nå er vi stolte over å ha ferdigstilt et viktig arbeid på en god måte. Vi har bidratt med sentrale faglige føringer for en sårbar pasientgruppe, sier Erik Borge Skei.

Sykepleier Irene Rød fra Avdeling for nyfødte peker på at arbeidet har vært svært lærerikt.

- Det har vært avgjørende at vi har fått til godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har lyktes fordi vi har prioritert arbeidet og satt av tilstrekkelig tid, understreker Irene Rød.

Verdifullt bidrag - lærerik innsats

Alle de involverte sykepleierne har også gjennomført mastergrad, og kan nå bidra med kompetanse inn i sine virksomheter.

-­ Arbeidet er en del av en nasjonal dugnad for å lage prosedyrer i tråd med god faglig praksis. Det er verdifullt for oss å kunne bidra til dette. I tillegg tilegner nøkkelpersoner seg viktig kunnskap som vil komme klinikken og barna til gode, sier Erik Borge Skei.

Den nye prosedyren "Nasogastrisk sonde - innleggelse, bruk og stell hos nyfødte og barn opp til ett år" er tilgjengelig via Helsebiblioteket.