Ahus med tarmscreening i eget område

Nå får folk i områdene som dekkes av Ahus tilbud om screening for tarmkreft. Torsdag ble nye lokaler til undersøkelser for første gang brukt av en lokal screeningdeltaker. Samtidig driver Ahus analyser av prøver fra store deler av landet.

Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 19.04.2023
Bioingeniør Bente Storli håndterer prøver fra store deler av landet. Nå kommer de også fra opptaksområdet til Ahus .
Bioingeniør Bente Storli håndterer prøver fra hele landet. Nå kommer de også fra opptaksområdet til Ahus.

Screening for tarmkreft skal etter planen være et landsdekkende tilbud innen 2024. Nå har turen kommet til folk i områdene som dekkes av Ahus. 

Torsdag ble de nye lokalene som er satt av til undersøkelser på Ahus for første gang brukt på en screeningdeltaker. Samme dag ble screeningprogrammet offisielt åpnet med snorklipping av administrerende direktør Øystein Mæland. 

Kan øke overlevelsen

Første invitasjon sendes til menn og kvinner året de fyller 55. Disse får tilbud om å få analysert en avføringsprøve som tas hjemme. Prøven sender de selv inn til analyse. Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse. 

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene, og i Norge får rundt 4500 mennesker påvist sykdommen årlig. Med tarmscreening kan man oppdage tarmkreft i tidlig, før sykdommen har gitt symptomer. ​

- På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel.   

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 vil få påvist blod og bli innkalt til koloskopi.

Direktør oi dress og overlege i fargerik genser på behandlingsrom

Administrerende direktør Øystein Mæland og overlege Linn Bernklev i nytt undersøkelsesrom på gastromedisinsk avdeling.

Analysene skjer ved Ahus 
Samtidig som folk i området til Ahus nå kan delta i screeningen, har Akershus Universitetssykehus fått i oppgave å analysere alle landets prøver. Ahus har bygget opp et laboratorium og ansatt to bioingeniører og to helsesekretærer for å jobbe med disse prøvene. Når tarmscreeningen er i gang over hele landet, vil Ahus gjennomføre rundt 200 000 analyser i året. 

- Vi har mange dyktige fagfolk på laboratoriet, sier administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland.

Han berømmer innsatsen som er lagt ned i forbindelse med det nasjonale tarmscreeningprogrammet 

– Vi har arbeidet med dette i tett samarbeid med Kreftregisteret, det nasjonale tarmscreeningprogrammet og Helse Sør-Øst, påpeker han. 

For tiden får laboratoriet inn rundt 200 prøver daglig.

Faktaboks:

  • Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.   
  • I området til Ahus vil rundt 12.000 innbyggere få invitasjon til screeningprogrammet i 2023. 
  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet, vil rundt 70 000 55- åringer bli invitert hvert år. Disse får tilbud om å analysere en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65.  
  • Deltagelse i tarmscreeningprogrammet er frivillig.  
  • Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til tarmscreeningprogrammet. Relatert informasjon