Ahus-professor tildeles pris for nyskapende undervisningsform

Professor Jonn Terje Geitung i bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus har blitt tildelt pris for kvalitet og innovasjon i medisin. - Geitung har løftet sitt eget fag, står det i priskomiteens begrunnelse.

Publisert 12.12.2017
Prodekan Ingrid Os deler ut Pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin til Professor II Jonn Terje Geitung på
Professor II Jonn Terje Geitung fikk utdelt Pris for kvalitet og innovasjon i profesjonsstudiet i medisin til av Prodekan Ingrid Os. Foto: Øystein Horgmo, UiO

​Prisen for kvalitet og innovasjon i medisin deles ut årlig av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, for å anerkjenne og belønne god undervisning. Jonn Terje Geitung tildeles prisen for sin nyskapende undervisningsform.

Geitung er professor II og overlege i bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus). Her leder han også avdelingens forskningsutvalg. Han er fagleder for ultralydundervisningen ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo og underviser medisinstudenter i bildediagnostikk på Ahus.

Priskomiteens begrunnelse:

Jonn Terje Geitung har vært drivende i opprettelsen av ultralydundervisning i et tett samarbeid med andre aktører både faglig og organisatorisk.

Ultralydundervisningen foregår i smågrupper med førsteklasses utstyr som gir en praktisk og realistisk undervisning som bidrar til større forståelse i anatomi, fysiologi og i kliniske fag. Det medisinske fakultet ved UiO er alene om å tilby en slik systematisk integrert ultralydundervisning gjennom hele studiet i flere fagområder. Dette er unikt for medisinutdanning ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Prisvinneren har også ledet opplæringen av rundt 15 studentinstruktører som fungerer som hjelpelærere i ultralydundervisningen. Opplæringsmaterialet er utarbeidet i et tett samarbeid med andre, inkludert et e-læringsprogram som muliggjør «blandet læring».

Jonn Terje Geitung er en engasjert og inspirerende lærer som har løftet sitt eget fag, og som sammen med andre universitetslærere og studentinstruktører har bidratt med ny og innovativ undervisning i en rekke fagområder i medisin. Tilbakemeldingene fra engasjerte lærere og medisinstudenter er at de ønsker mer av denne typen undervisning.