Ahus satser på muslimske og humanistiske samtalepartnere

I høst startet tre nye samtalepartnere med muslimsk og human-etisk bakgrunn på sykehuset. De skal bidra til at pasienter får tilbud om samtaler med noen som kjenner til deres tro eller livssyn.

Publisert 17.10.2022
Samtalepartnere ved Ahus
Hege Linnestad i avdeling samhandling og helsefremming ved Ahus, samtalepartner Rania Al-Nahi og Hilde Halsteinli Unsvåg, seksjonsleder for sykehusprestene. Foto: Ahus
​En samtalepartner kan gi mennesker det vi kaller åndelig og eksistensiell omsorg. Åndelig og eksistensiell omsorg kan for eksempel handle om å lese fra religiøse tekster, bønn eller ritualer. Det handler også om samtaler om tanker og opplevelser knyttet til sykdom. 

– Noen kan spørre seg hvorfor for eksempel en kreftdiagnose rammer akkurat meg. Da kan det være til hjelp å snakke med noen som forstår din kultur, tro eller livssyn. Å møte åndelige og eksistensielle behov handler om å gi helhetlig omsorg, sier Hilde Halsteinli Unsvåg, seksjonsleder for sykehusprestene ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Samtalepartnerne skal i første omgang jobbe på sykehuset i en prosjektperiode fram til 2024.  

Møter et stort livsynsmangfold

Ahus har samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS) om samtalepartnere for ulike tros- og livssyn fra 2013. Nå skal alt organiseres internt.

– Vi kjente et behov for et tydelig og tilgjengelig tilbud i møte med det livssynsmangfoldet som pasientene våre representerer. Vi er opptatt av at pasientene skal bli møtt på egne premisser, og med dette prosjektet er det nettopp det som er målet, sier hun.

Sykehusprestene har i alle år hatt samtaler med langt flere enn de som befinner seg innenfor en kristen kulturtradisjon.

– Men det vi kan tilby er ikke alltid tilstrekkelig for pasienten. Han eller hun skal få mulighet til å snakke med noen som har nær kjennskap til personens trostradisjon eller livssyn. 

Det siste året har prestetjenesten og avdeling samhandling og helsefremming jobbet med planlegging og rekruttering av muslimske og humanistiske samtalepartnere, og i høst er de endelig i gang.  

Et økende behov
Rania Al-Nahi er en av de to muslimske samtalepartnere som nå er en del av samtaletjenesten på Ahus. 

–  I dag har vi et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, og det må gjenspeiles på sykehusene. Behovet for åndelig og eksistensiell omsorg er økende, sier hun, og legger til:

– Det handler om å møtes med en felles kulturbakgrunn og å bli møtt på egne premisser. Skjer det noe, som død, livskriser eller sykdom, er det mange som har behov for noen å snakke med og som kan dekke både det åndelige og det eksistensielle behovet ditt.

Rania Al-Nahi, samtalepartner på Akershus universitetssykehus

Rania Al-Nahi har et faglig og personlig engasjement for religion og kultur i helsevesenet. Foto: Ahus

Al-Nahi får støtte fra Djamel Selhi, som i likhet med henne skal tilby muslimske samtaletjenester.

– Behovet for å snakke med noen som deler din tro og kultur er spesielt viktig på sykehus, hvor mennesker møter svært krevende livshendelser, understreker han.

Vigdis Ekeberg er filosof og skal gi et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker å snakke med en person som har human-etisk bakgrunn.

– Av og til passer det ikke å snakke med noen som har en teologisk bakgrunn. Kanskje har man heller ikke behov for en psykolog. Da passer det å ta en samtale med en som bryr seg om de eksistensielle behovene til mennesker uten at det er forankret i en trosretning, sier hun.

Vigdis Ekeberg og Djamel Selhi er samtalepartnere på Akershus universitetssykehus

Vigdis Ekeberg og Djamel Selhi ser frem til å tilby samtaletjenester til pasienter og pårørende. Foto: Ahus

En visjon som forplikter 

Hege Linnestad jobber med mangfold, likeverd og migrasjonshelse i avdeling samhandling og helsefremming ved Ahus, og var også med på å starte tilbudet hos OUS i 2013. ​

– Ahus har en fin visjon som også forplikter: Faglig sterk, menneskelig nær. Våre samtalepartnere er mennesker med bred kompetanse på livssyn og også ledelse, etikk, samtalepraksis og omsorgsarbeid. Det handler også om å møte folk der de er, både åndelig og eksistensielt. Det er likeverd i praksis, sier hun. 

Slik bestiller du samtalepartner
Det er helsepersonell som informerer pasienter og pårørende om tilbudet og bestiller samtalepartner ved behov. 

– Vi oppsøker ingen pasienter. Vi får de aller fleste henvendelsene i dag gjennom sykepleiere og leger på post. Noen pasienter og pårørende tar også kontakt med oss direkte på egenhånd, sier Unsvåg.

Du kan bestille samtalepartner til pasienter, pårørende eller til deg selv ved å ringe sykehusprestens vakttelefon 911 95 977.