Ahus starter med videokonsultasjoner etter rask etablering

Når fysisk undersøkelser ikke er mulig eller nødvendig kan Ahus-pasienter nå få konsultasjoner over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder.

Publisert 02.04.2020
Sist oppdatert 03.03.2022
Diabetessykepleier Renate Ulvang hadde den første videokonsultasjonen på Endokrinologisk avdeling på Ahus

Koronasituasjonen har forsterket behovet for videokonsultasjoner. I samspill med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF kan Akershus universitetssykehus HF (Ahus) nå raskt tilby denne konsultasjonsformen.


– Løsningen har blitt klar til bruk mye raskere enn planlagt. Vi har fått god og hurtig hjelp fra Sykehuspartners innsatsteam. Det har gjort at vi er klare for å ta i bruk løsningen etter tre uker, noe som ellers hadde tatt minimum seks måneder, sier Jesper Ravn, som prosjektleder for arbeidet med videokonsultasjoner på Ahus.

I Sykehuspartner ser de det som en glede å kunne bidra til å etablere viktige, tekniske løsninger for sykehusene i den krevende situasjonen de befinner seg i.

- Norske sykehus gjør en fantastisk jobb og det føles godt å kunne bidra til å støtte opp under dette arbeidet, ikke minst nå om dagen, sier Gro Jære, administrerende direktør i Sykehuspartner HF.

Aktørene har jobbet tett sammen de tre siste ukene og helgene med å skaffe og etablere videoløsningen.

– Det er gledelig at vi i denne situasjonen kan få til digital konsultasjon mellom pasient og behandlere ved sykehuset. Innsatsen fra alle parter har vært helt suveren, sier Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus.

Først ute – oppstart 2. april

Endokrinologisk avdeling var gjennom opplæring onsdag 1. april og startet med sin første pasient allerede torsdag 2. april. Diabetessykepleier Renate Ulvang ved avdeling for var den aller første Ahus-ansatte til å holde en videokonsultasjon og er storfornøyd med gjennomføringen.

- Det gikk veldig fint, både lyd og bildekvalitet var veldig bra. Pasienten synes det var enkelt å komme inn, og var komfortabel med å gjøre dette gjennom en videokonsultasjon. Det var lett for pasienten å komme inn i videorommet, og det var ikke trøbbel med å logge seg på. Fungerte supert!

Løsningen skal nå tas i bruk ved Barne- og ungdomsklinikken og innen Psykisk helsevern før påske. Deler av Barn og unges psykiske helsevern har allerede tatt i bruk en annen form for videokonsultasjon i regi av Norsk Helsenett. 

Jesper Ravn forteller at avdelingene som er med i prosjekt hjemmebasert sykehusbehandling ved Ahus har uttrykt sterkt behov for en videoløsning.

­-­ Derfor lå det godt til rette for at de kunne bli de første til å ta løsningen i bruk. Planen videre er at alle avdelinger raskt skal komme etter.

Sikker og brukervennlig løsning

Løsningen Ahus har gått for er 2Meet Consult som er utviklet av Videonor, en underleverandør til Telenor. Videoløsningen kan tas i bruk raskt, slik Ahus nå gjør.

­-­ Den er bygget for å håndtere et stort volum i antall videokonsultasjoner. Løsningen har et enkelt grensesnitt og er utviklet og tilpasset pasientenes og behandlernes behov, sier Janne Pedersen.

I konsultasjonen kan flere være i samme videorom, slik at andre enn behandler og pasient også kan være med på møtet. Også tolk, annen spesialist, pårørende, fastlege, eller helsearbeider i kommunen, kan delta etter behov.

­­-­ For hver videokonsultasjon skapes et nytt unikt møterom. Dette er et sikkerhetstiltak for å hindre at man ikke får andre uvedkommende inn i møtet, eller risikerer å få to pasienter inn i samme møte, sier Jesper Ravn.

Klare fordeler

Videokonsultasjon vil gjøre at Ahus kan gjennomføre et større antall konsultasjoner, og redusere risikoen at pasienter og helsepersonell eksponeres for koronaviruset.

Det har også en lang rekke andre fordeler. Pasientene trenger for eksempel ikke å bruke hele dagen på sykehuset, men kan sette av en time på jobb til å gjennomføre konsultasjonen.

- Jeg vil berømme Ahus og Sykehuspartner for en veldig god og effektiv jobb for å få denne løsningen raskt på plass i en krevende tid. Denne løsningen vil komme alle til gode – både pasientene og alle våre dyktige medarbeidere på Ahus, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst, Rune Simensen.

Tekniske forutsetninger

For å kunne delta i videokonsultasjonene, kan pasientene bruke egen smarttelefon eller PC. De vil få invitasjon til konsultasjonen på SMS eller epost, og de må sitte på et sted hvor de kan være alene for å ivareta taushetsplikten.

For å sikre at løsningen skal kunne brukes av flest mulige pasienter, uavhengig av kompetanse, har Videonor sammen med Ahus utviklet en enkel måte å få pasientene inn i rommet på. Løsningen tester automatisk og hjelper pasienten med kamera, høyttaler og mikrofon slik at det fungerer før de kommer inn i rommet.

Fakta

  • ​Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for egenandelen som ved fysisk oppmøte.
  • Helsepersonell- og Pasientrettighetslovens regler om taushetsplikt er styrende for videokonsultasjonen og behandling av informasjon under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger blir journalført på lik linje som om samtalen foregår ansikt til ansikt eller i telefon.
  • Ahus er første sykehus ut med denne løsningen i Helse Sør-Øst. Den er allerede innført ved Nordlandssykehuset.