Ahus tester digitalt oversettelsesverktøy

Helsepersonell kan havne i en situasjon der de mangler tolk og ikke snakker samme språk som pasienten. Nå prøver Ahus ut et oversettelsesverktøy for å møte noen av utfordringene.

Publisert 18.01.2023
Sist oppdatert 19.04.2023

Sykepleier i uniform ved pult, smiler mot skjerm

Forskningssykepleier Nam Thi Nguyen kjenner igjen de vanlige frasene på norsk og vietnamesisk

Språkbarrierer kan være en stor utfordring i helsevesenet. Tolk skal brukes i medisinske konsultasjoner og ved utredning og psykiatriske samtaler, men hva gjør man før tolken kommer? Eller i de resterende 23 timene av døgnet pasienten ligger på sengepost?

Supplement 

​Siden oktober har ansatte i Ahus deltatt i et pilotprosjekt der de har brukt det digitale oversettelsesverktøyet Care to translate i møte med pasienter som ikke kan norsk. Verktøyet er et supplement til tolketjenesten. Det er basert på en app og tilgjengelig både på nettleser på PC, nettbrett og mobiltelefon. Verktøyet egner seg godt til å gi korte beskjeder, gjøre viktige avklaringer før tolken kommer og til å stille enkle spørsmål.

– En sykepleier tok i bruk verktøyet etter ett minutts opplæring og fikk kommunisert med en pasient som kun snakket swahili. Pasienten ble beroliget, og sykepleieren fikk kartlagt magesmerter og gitt beskjed om at det var bestilt tolk, sier prosjektleder i Ahus, Hege Linnestad.

Prøveperiode forlenget 

Linnestad forteller at interessen for oversettelsesverktøyet har vært stor. 

– Det er gledelig at pilotperioden er forlenget til 15. april, slik at flere avdelinger får mulighet til å teste det, forutsatt lederforankring. 

Hun beskriver verktøyet som intuitivt og enkelt og ta i bruk. 


skjermbilde fra mobil med oversettelser fra norsk til vietnamesisk

Skjermbilde med eksempler på oversettelser fra norsk til vietnamesisk ​


Care to translate har 2600 ferdig innspilte setninger og spørsmål. De kommer både som lyd og skrift på 44 ulike språk. Utvalget kan tilpasses behovene på de enkelte avdelingene. Det innebærer å lage egne spillelister over de setningene som er mest relevante for avdelingene og for de u​like yrkesgruppene. 

– Kommunikasjon er et gjensidig samarbeid mellom pasient og behandler med mål om å oppnå felles forståelse, som igjen kan bidra til best mulig behandlingsresultat og mestring for pasienten, sier Hege Linnestad.  ​

Folk vil bli forstått​​ 

For forskningssykepleier på onkologisk avdeling, Nam Thi Nguyen, har kommunikasjon alt å si. Hun har fått teste verktøyet  - også opp mot sitt eget morsmål vietnamesisk.  
​​
– Det å forklare hva og hvorfor vi gjør som vi gjør, er en essensiell og tidsbesparende del av hverdagen vår. Det handler om respekt for pasienten. Betydningen av å føle seg forstått er så viktig. De fleste mennesker er livredde for ikke å bli forstått når de uttrykker seg, når de får medisin eller behandling, sier Nam.

– Det handler rett og slett om samarbeid mellom oss som helsepersonell og pasienten. Vi er et stort sykehus – og vi må vise at vi setter pasienten i sentrum.

Tillit


Prosjektleder Hege Linnestad tror oversettelsesverktøyet kan få en uvurderlig effekt nettopp på forholdet mellom pasienter og helsepersonell. 

–  Ikke minst med tanke på å bygge tillit, kunne gjøre raske avklaringer, og bidra til bedre omsorg for pasienter og pårørende gjennom hele forløpet, sier hun. 

Det digitale oversettelsesverktøyet er et av mange tiltak i sykehusets langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse.

De ti mest brukte setningene på Ahus

  • Jeg snakker dessverre ikke ditt språk
  • Jeg heter..
  • Hei!
  • Jeg vil bruke denne applikasjonen på denne smartenheten til å kommunisere med deg
  • Hva heter du?
  • Vennligst nikk på hodet for «ja» og rist på hodet for «nei»
  • Har du vondt?
  • Hvordan føler du deg? 
  • Forstår du?
  • Svar bare «ja» eller «nei»​​​​

 

​​