Ambulerende sikkerhetsteam skal gi trygghet rundt de tyngste pasientene

Et nytt, mobilt team skal sørge for trygghet for alle når pasientene går fra sikkerhetsseksjonen til egen bolig.

Publisert 14.11.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
En person som står ved siden av en bil
​Psykolog Stein Olav Wågbø og overlege Humaera Mahmood skal kjøre ut til pasientene etter at de er skrevet ut av sikkerhetsseksjonen.

Tiden etter utskriving er en kritisk fase for pasientene, forteller overlege Humaera Mahmood. Hun skal være teamleder for teamet som reiser ut til pasientene etter at de har forlatt sikkerhetsseksjonen. Seksjonen er underlagt Ahus’ avdeling for sikkerhetspsykiatri som i dag har åtte sengeplasser for pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med forhøyet voldsrisiko. Noen av dem er også dømt til behandling. 

– Vi har erfart at det ikke alltid er så lett for pasientene å komme ut i samfunnet. Vår jobb er å gjøre overgangen mykere. Samtidig skal vi bidra til samfunnsvernet rundt pasienten, sier Mahmood. 

Vold som ekspertområde

Pasientene teamet har fått ansvar for er på er på vei inn i egen, kommunal bolig. Samtidig er de underlagt psykisk helsevern. De har komplekse problemer og kan opptre både aggressivt og voldelig. 
Utenfor sikkerhetsseksjonen står et stort apparat klart til å følge dem videre. Det involverer både politiet, ulike folk i kommunen og på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).

En viktig del av jobben til det ambulerende teamet er på sikt å forberede de som skal overta på pasientene og pasientenes behov. 

– Folk rundt dem kan bli usikre eller redde. Vi har vold som ekspertområde, og vi har som mål å overføre mest mulig kunnskap, forteller prosjektleder Hege Nygård som også er seksjonsleder ved sikkerhetsseksjonen. 

Stabil faktor 

Teamet skal jobbe både med utskrevne pasienter og med pasienter som fortsatt er inne på sikkerhetsseksjonen. Det gir dem bedre bakgrunn for å følge pasientene ut. 

Relasjon til pasienten er også viktig for at de skal føle trygghet videre, forteller de ansatte. Trygghet bidrar igjen til å dempe voldsrisikoen. 

– Gjennom teamet får vi muligheten til å være den stabile faktoren for pasientene. VI har god erfaring fra før av med å ha en kontaktperson etter utskriving, da får de lettere forankret seg der ute, sier Humaera Mahmood.

Også de som skal overta ansvaret treffer pasientene flere ganger på sikkerhetsseksjonen før de flytter ut. 

– Vi må lære dem opp til å håndtere hver enkel pasient. De må bli kjent, rett og slett. 

Mobil poliklinikk

Det ambulerende sikkerhetsteamet er ansvarlig for å videføre behandlingen de har fått inne på seksjonen, gjennom anslagsvis 2-3 ukentlige møter. Det innebærer å gi medisiner og gjennomføre obligatoriske samtaler. Humaera beskriver det som en mobil poliklinikk for pasienter på tvang. 

Teamet er finansiert med øremerkede midler i tråd med Helsedirektoratets overordnede plan om sikkerhetspsykiatri. Tiltaket møter et behov for å ta imot flere pasienter i fremtiden, øke informasjonsutvekslingen og hindre risikoen for nye hendelser. 

– Det ambulerende sikkerhetsteamet er viktig for å bygge en helsetjeneste av høy kvalitet, sier Jan-Max Robasse, avdelingsleder ved avdeling for spesialpsykiatri. 

Et av målene er å få folk raskere ut i samfunnet. 

– Ingen blir bra av å være lenge på sykehus, sier han. 

En mann med briller
Jean-Max Robasse