Berøringsfrie dører skaper bedre flyt og reduserer smitte

Nå kan du gå gjennom flere dører på Akershus universitetssykehus uten å trykke på en eneste knapp. Gammel dørautomatikk erstattes gradvis med berøringsfrie døråpnere. Det reduserer kontaktsmitte, og gjør hverdagen enklere for blant annet portørene.

Publisert 27.02.2023
Sist oppdatert 19.04.2023
Portør triller seng gjennom dør
Med nye, berøringsfrie døråpnere kan portørene kjøre senger gjennom sykehuset uten å stoppe for å trykke på en knapp.
​– Da pandemien traff oss reagerte vi raskt og startet arbeidet med å finne berøringsfrie døråpnere for å redusere smitterisiko. Det fører også til enklere renhold og bedre flyt,  sier Jan-Erik Rønning, som jobber som låsesmed på Akershus universitetssykehus (Ahus).

– I februar 2021 var vi i gang, og på sikt skal all gammel dørautomatikk byttes ut.

Omtrent 60 steder på sykehuset finnes det nå et fotmerke på gulvet i stedet for en dørknapp. Tråkker du på dette, sikrer en sensor at døren åpner seg automatisk. 

Sterilsentralen var de første som testet dette tidlig i 2021, og tilbakemeldingene til Rønning er gode. 

– Jeg er overbevist om at dette letter hverdagen til de fleste. Før vi bytter system ved en klinikk snakker jeg med alle involverte, slik at sensorene og merkene plasseres på riktig sted. Her tar vi hensyn til støy, logistikk, flyt og behov, sier han, og legger til: 

– Nå blir det berøringsfritt alle steder hvor vi må bytte dørautomatikk på grunn av slitasje.

Mann med briller smiler

Låsesmed Jan-Erik Rønning er pådriveren for at Ahus nå tar i bruk berøringsfrie døråpnere.

Berøringsfri døråpner på et grått gulv. På merket står det

Når du tråkker på et av disse merkene registrerer en svak laserstråle fra en sensor på veggen bevegelse og åpner døren for deg.

Nyttig for portørene
Berøringsfrie døråpnere er nyttig for portørene, som er avhengige av god flyt og få stopp når de triller tunge senger og utstyr rundt på sykehuset. 

– Vi merker stor forbedring i flyten med det nye systemet. Hvert stopp vi kan unngå er viktig for å spare både tid og kropp. Sengene veier over hundre kilo, og færre stopp og god flyt gjør at belastningen på skuldrene våre blir mindre, sier portøren Odd Helge Goksøyr.

Mannlig portør smiler i hvite helseklær.

Portør Odd-Helge Goksøyr setter pris på alt som gjør hverdagen mer sømløs.

Sammen med Rønning viser han hvordan noen av sensorene reagerer når du tråkker eller kjører over et merke på gulvet, mens du andre steder må veive med hånden. Hånd-løsningen er valgt i områder hvor for eksempel automatiske roboter (AGV-er)​ ofte kjører utstyr , slik at de ikke trigger dørmekanismen.

– Dette systemet videreutvikler vi hele tiden, og vi justerer plasseringen av sensorene og fotmerkene basert på tilbakemeldinger og behov, forklarer Rønning.

Klistremerke viser hvor det er en berøringsfri døråpner på gulvet. På merket står det

Ser du dette merket må du løfte hånden for å åpne døren. Det brukes på steder med mye trafikk.

Reduserer støy
Goksøyr legger også til at den gamle dørautomatikken bråker når døren går opp og igjen. Det nye systemet er helt stille. 

– Mindre støy er fantastisk for oss som går mye i korridorene og for de som sitter i ekspedisjonen. Det er ikke minst et viktig tiltak for pasientene som oppholder seg i nærheten av dører som går hyppig opp og igjen både dag og natt, sier han.

Portør triller sykehusseng gjennom en dør.

Portørene kan trille sengen mot døren uten å stoppe for å trykke på en knapp.