De nye avdelingene på Ahus

Fem sengeområder på Ahus er nå definert som covid-19-områder. Fire sengeområder på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger er frigjort for å behandle pasienter som har koronaviruset som hoveddiagnose.

Publisert 14.04.2020
Sist oppdatert 10.05.2022
Seksjonsledere covid-19
Seksjonslederne i sengeområdene som nå er "covid"-områder på Nordbyhagen: Fra venstre: Marthe Gundersen, Charlotte Johnsen, Nzigire Buranga Broome og Hanne Haug Bøhler.

Pasienter på Ahus plasseres etter hoveddiagnose. Det vil si at alle avdelinger er beredt på å håndtere koronapasienter dersom innleggelsen gjøres av en annen grunn.

For pasientene som er innlagt med bekreftet eller mistenkt Covid-19 som hoveddiagnose på er det nå fem sengeområder på Ahus. Fire på Nordbyhagen, og ett på Kongsvinger sykehus:

Covid 1: Infeksjonsavdelingen ble det første området som ble definert som et rent Covid-område. Pasienter som kommer tilbake fra intensiv kommer primært hit. Charlotte Johnsen er seksjonsleder.

Covid 2:
Lungeavdelingen åpnet uken etter en "ren" Covid-post, som mottar både mistenkt og bekreftet Covid-19-smittede pasienter. Marthe Gundersen er seksjonsleder.

Covid 3: Det tredje Covid-området åpnet 2. april, med Nzigire Buranga Broome som seksjonsleder. Hun er opprinnelig seksjonsleder på hjerteavdelingen, og har nå startet en helt ny avdeling fra scratch, sammensatt av personale fra hele sykehuset.

Covid 4: Det fjerde koronaområdet åpnet 3. april, og skal avlaste kirurgisk og ortopedisk fagenhet ved å motta Covid-positive pasienter fra disse sengepostene. Hanne Haug Bøhler, som normalt er seksjonsleder på kar-thoraxkirurgisk avdeling, er nå seksjonsleder på Covid 4. Noe av hennes personale har blitt med til Covid 4, der de nå jobber sammen med medarbeidere fra hele sykehuset.

De fire sengeområdene har per i dag til sammen en kapasitet på rundt 100 senger.

Kongsvinger sykehus: På Kongsvinger sykehus er det frigjort en sengepost med en sone for uavklarte Covid-19-pasienter og en kohort-enhet for Covid-19-positive pasienter. Det er et godt og tett samarbeid mellom Kongsvinger og Ahus på Nordbyhagen om Covid-19-pasientene og hvilke pasienter som skal behandles hvor.

Tidlig ute med koronapasienter

Infeksjonsavdelingen på Nordbyhagen har rukket å få mye erfaring med pasientgruppen siden sykehuset fikk den første Covid-smittede pasienten i midten av mars. Seksjonsleder Charlotte Johnsen opplever å være i forkant.

covid1_.jpg

Morgenmøtene i infeksjonsavdelingen tas nå ute i korridoren for å sikre avstand mellom alle.

- Vi har kontroll. Vi har hele tiden tilpasset oss pasientgrunnlaget, så nå er vi et annet sted enn vi var for to uker siden. Og vi føler oss trygge på jobb, sier Johnsen.

Ahus fikk tidlig det største tilfanget av koronapasienter, og har hatt 20-25 prosent av respiratorpasientene i landet. Infeksjonsavdelingen og lungeavdelingen var dermed først ute i ukjent terreng:

- Marthe og jeg opplever at vi har vært med og tråkket veien. Ahus har gjort en stor og viktig jobb, og den har blitt gjort på en god måte - vi har aldri vært på hælene. Vi har selv endret rutinene i vårt sengeområde, og brukt tid på å trene og tenke på hva som på endres underveis, sier Charlotte Johnsen.

At pasientgrunnlaget vil kunne øke ytterligere, er de forberedt på:

- Uansett om det blir mer er vi beredt på å takle det. Vi tar det vi får, og vi er godt rustet for det, sier Marthe Gundersen.

- Karakteristisk sykdomsbilde

Etter flere ukers erfaring med koronapasienter begynner de å kjenne sykdommen godt, der feber, tungpust og hoste er vanlige symptomer.

- Det er et karakteristisk sykdomsbilde som vi begynner å lære å kjenne. Vi har blant annet oppdaget hvor viktig det er å kontrollere hvor i forløpet pasienten er, sier Charlotte.

Pasientene behandles med surstoff, intravenøs behandling og antibiotika, i tillegg til behandling for eventuelt andre grunnlidelser.

Koronapasientenes tilstand kan forverres brått, og de må derfor følges nøye med på hele tiden. Å tidlig kunne gjenkjenne tegn på forverret tilstand er allerede er en godt innarbeidet metode blant sykepleierne, noe de drar nytte av i arbeidet med denne pasientgruppen. 

- Vi kan være glade for at vi har vært opptatt av dette i lang tid, sier Nzigire Buranga Broome.

covid-3_sykepleier.jpg
 

Covid2_sykepleier.jpg

Rutinerte på av- og påkledning av smittevernutstyr. Mens de gule draktene er for engangsbruk, kan de blå vaskes og brukes igjen.

Selv om de begynner å lære sykdommen å kjenne, er det uvant å se hvor hardt sykdommen kan ramme andre enn de typisk sårbare gruppene.

- Pasientene er yngre enn det vi er vant til hos oss, og de er i utgangspunktet friskere enn vi er vant til. Det er tøft å se, og dette er også tøft for pasientene, som nå ligger isolert og ikke får møte sine pårørende, sier Marthe Gundersen.

- Det er en påkjenning å ligge isolert. Det gjør noe med en, sier Charlotte Johnsen.

Det er etablert psykososial beredskap ved Ahus, som tilbyr debrief og støtte for ansatte. Pasientene får også tilbud om samtalepartnere. Dessuten er kolleger gode å ha.

- Vi har en veldig lagånd. Vi er vant til å stå sammen i liv og død, og er vant til å støtte hverandre, sier Gundersen.

Covid2_.jpg

Covid 2 med seksjonsleder Marthe Gundersen til venstre.

Imponert over innsats og omstillingsevne

Mens Charlotte og Marte har omgjort egne sengeområder til Covid-sengeområder, har seksjonslederne Nzigire Buranga Broome og Hanne Haug Bøhler forlatt sine vante sengeområder og startet helt nye team på tvers av fag og divisjon, der alle er omfordelt fra sitt vanlige arbeidssted. Nzigire er imponert over teamet sitt:

- Jeg er kjempeimponert over innsatsen til alle sykepleierne, som kaster seg ut i nye ting med en holdning om at dette får vi til, sier Nzigire. Hun er også mektig imponert over kreativiten og de nye ideene som kommer, og det gode samarbeidet på tvers av avdelinger.

Nzigire har nå ansvar for 50 personer som hun i utgangspunktet ikke kjenner. Utfordrende - men lærerikt:
 - Med en ukes erfaring kan jeg så langt si at dette har vært en positiv opplevelse. Vi lærer på tvers, og finner vår måte å gjøre ting på, sier Nzigire, som ber de ansatte om å ha lav terskel for å ta kontakt med henne ved spørsmål.

- Skjer det noe, ring meg. Vi er på vakt 24/7 nå, og prøver å være så tilgjengelig som mulig.

Covid-3_web.jpg

Covid 3 med seksjonsleder Nzigire Buranga Broome til venstre.

Å bygge avdelinger fra scratch

Seksjonsleder Hanne Haug Bøhler i Covid 4 bygger også et helt nytt team, og synes det er utfordrende å lede så mange som ikke kjenner verken henne eller hverandre.

- Det er en jobb å bygge et arbeidsmiljø og en kultur. Jeg vet ikke hva folk kan, hva slags erfaring de har, eller om de er gode lagspillere. Nå prøver hun å være til stede så mye som mulig i sengeposten.

- Jeg presiserer at de selv må si fra hvis det er noe, for jeg kan dessverre ikke ha kontroll over alle nå.

Bøhler bruker mye tid på å trygge de ansatte, og ser at det er mye å lære av denne situasjonen:

- Sykehuset har fått til mye på kort tid, men for en senere anledning bør vi muligens gjøre en del annerledes. Jeg tror evalueringsarbeidet blir veldig viktig, sier hun.

Er ikke redde

Det å stå i koronasykdom hver dag bekymrer dem ikke:

- Jeg er ikke redd. Jeg setter min lit til basale smittevernrutiner og føler meg veldig trygg. Smittevern er en stor del av det vi er, sier Charlotte Johnsen.

Nzigire Buranga Broome er mer redd for å ta med seg smitte fra butikken enn fra sykehuset.

- Her på sykehuset har vi rutiner og god kontroll, sier hun, og påpeker samtidig at mediene bidrar til at det blir et uforholdsmessig stort fokus på koronasykdom.

- Nå får vi gaver og oppmerksomhet, men vi har jo alltid hatt syke folk på Ahus. Her har folk til enhver tid jobba og stått på. Dette er vårt samfunnsoppdrag, sier hun, og minner om at de som nå jobber i andre avdelinger uten koronasmitte også har fått sine arbeidsforhold endret og gjør en kjempejobb.

- Dette er en felles dugnad som absolutt alle er med på. De andre avdelingene bidrar vel så mye, sier hun.

Covid3_3.jpg

Alt blir bra, står det på glassveggen i Covid 3.