Demensforskningsprisen til Evandro Fei Fang

Forsker Evandro Fei Fang fra Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo er tildelt Demensforskningsprisen for banebrytende forskningsresultater og utstrakt faglig samarbeid.

Publisert 18.04.2023
Sist oppdatert 19.04.2023
To personer og H.M. Kong Harald
Foto: Anne Elisabeth Næss

H.M. Kong Harald overrakte prisen under et arrangement i Oslo tirsdag 18. april. Prisen deles ut av  Nasjonalforeningen for folkehelsen​ sammen med Hjerteforskningsprisen som i år gikk til Dan Atar fra Oslo universitetssykehus​. ​

- Fang får prisen blant annet for sin forskning for å fjerne skadde mitokondrier i hjernen. Dette sporet omtales av flere som banebrytende i jakten på effektive medisiner mot Alzheimers sykdom, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Høy produksjon 

Førsteamanuensis Evandro Fei Fang kom til Norge og Akershus Universitetssykehus i 2017 og har brukt tiden godt til å drive forskning rundt Alzheimers og hva som kan bremse utviklingen av sykdommen. Han har publisert en stor mengde vitenskapelige artikler og opprettet flere samarbeid for å komme på sporet av en kur.  

I
2020 fikk han Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris​ til yngre forskere, for sin forskningsaktivitet innen demens og aldring. I 2022 ble han tildelt en annen stor pris for sin Alzheimer-forskning fra den amerikanske stiftelsen  Cure Alzheimer’s Fund.

I vinter ble han kjent for et bredt publikum​ gjennom den populære NRK-serien Demenskoret. Forskningen fra Ahus som ble presentert i Demenskoret ser du her, 25 minutter inn i episoden

Stor takk 

I dag retter han stor takk til Ahus for støtten og mulighetene han har fått.

- Det har virkelig vært et godt valg og en hyggelig erfaring å la Ahus være stedet for laboratoriet og forskningen rundt demens og hvordan aldringen kan bremses. 

- Gjennom de siste fem og et halvt årene har jeg fått uforbeholden støtte fra ledelsen og alle som legger til rette for blant annet finansiering og samarbeid. 

Mann i hvit skjorte i glassgang

- Bare forskning kan stoppe demens 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har delt ut Demensforskningsforisen hvert år siden 2016. 

De to forskningsprisene gis som anerkjennelse og belønning til enkeltforskere eller forskergrupper i Norge som har vist betydelige resultater innen demensforskningen eller hjerte- og karforskningen. 

- Forskningen har bragt oss langt i å finne god behandling for hjerte- og karsykdom, slik at dødeligheten av disse sykdommene nå er langt lavere enn for noe tiår siden. Når det gjelder demensforskningen har vi foreløpig flere spørsmål enn svar, men vi har store forhåpninger. Bare forskning kan stoppe demens, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. ​

Evandro Fei Fang får prisen fra Najonalforeningen for folkehelsen for å ha 

  • etablert en meget aktiv gruppe og driver demensforskning på internasjonalt høyt nivå
  • gjort banebrytende oppdagelser om AD som har blitt svært godt mottatt i forskersamfunnet
  • bidratt til et ekstraordinært godt nasjonalt og internasjonalt tverrvitenskaplig forskningssamarbeid  
  • etablert og vært koordinator for flere forskningsnettverk i Norge med stor internasjonal kontaktflate 
  • Som den første har han også etablert universitetskurs i aldringsbiologi ved UiO
  • Evandro Fei Fang er også aktiv i utdanning av leger og kunnskapsformidling overfor publikum i Norge

    Les også: Kan pasjonsfrukt virke mot Alzheimers sykdom?​ ​