Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er i gang

Screeningprogrammet skal oppdage tarmkreft tidlig nok til at flere overlever. I løpet av de neste årene vil alle 55-åringer få invitasjon til å delta.

Publisert 23.08.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en rød struktur
Fra venstre: Ingrid Stensdavold Ross, Giske Ursin, Bjørn Guldvåg, Øystein Mæland, Karl Kristian Bekeng, Jan Frich og Kristin Randel.

Mandag åpnet det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft på Akershus universitetssykehus (Ahus). Ahus vil ha landsdekkenede laboratoriefunksjon for screeningprøvene. 

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene, og i Norge får rundt 4500 mennesker påvist sykdommen årlig. Av disse dør omtrent 1500 hvert år. Dersom tarmkreft oppdages tidlig vil mer enn 94 prosent overleve, viser tall fra Kreftregisteret.

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel.  

Tilbud til 55-åringene først

​​​I første omgang er det 55-åringene som vil få tilbud om analyse av en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år. Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Ahus for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde i prøven, vil deltageren få tilbud om en undersøkelse med koloskopi. Koloskopi er en metode for å undersøke tykktarmen ved at en myk slange med kamera føres inn i tarmen.

– Da Helse Sør-Øst bad oss om å etablere et nasjonalt laboratorium for undersøkelse av blod i avføringen for deltakerne i det nasjonale tarmscreeningprogrammet sa vi ja med glede, sier Øystein Mæland, administrerende direktør ved Ahus.

– Vi har et faglig godt laboratorium med mange dyktige fagfolk. Det har vi ikke minst bevist gjennom pandemien hvor Ahus har analysert langt over en million covid-19-prøver, legger han til.  

200 000 analyser i året

I løpet av det neste året blir tilbudet gradvis rullet ut til hele landet.

– De første deltakerne i screeningprogrammet har allerede fått invitasjoner. Vi ser at innkallinger og logistikken fungerer, sier leder i styringsgruppen for programmet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. 

Når programmet er fullstendig utrullet vil Ahus gjennomføre 200 000 analyser i året. Fire personer skal jobbe med dette fast.

– Jeg vil berømme innsatsen som er lagt ned for at vi nå er i gang med denne viktige oppgaven. Og det har vi selvsagt ikke gjort alene. Vi har arbeidet med dette i tett samarbeid med Kreftregisteret, det nasjonale tarmscreeningprogrammet og Helse Sør-Øst, sier Mæland.​

Viktige bidrag 

​Oppdraget om å etablere laboratoriet kom i 2019. Siden da har en prosjektgruppe fra tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi i diagnostikk- og teknologidivisjonen ved Ahus jobbet godt for å etablere et nasjonalt laboratorium knyttet til tarmscreeningsprogrammet.

– Vi er også godt i gang med å øke kapasiteten på endoskopi, diagnostisk kapasitet knyttet til patologi og bildediagnostikk og gode IKT-løsninger. Dette er viktige bidrag i dette arbeidet, sier Mæland.
 
Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.  

​Les mer om tarmscreeningprogrammet (kreftregisteret.no)

​​ 

Fakta

  • Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.   
  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet, vil om lag 70 000 55- åringer bli invitert hvert år. Disse får tilbud om å analysere en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år.  
  • Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til tarmscreeningprogrammet.  
  • Deltagelse i tarmscreeningprogrammet er frivillig.