Ahus starter opp med analysering av cystatin C, lipoprotein a, apoliprotein A-1 og apolipoprotein B

Fra 13. juni 2023 starter Ahus, Nordbyhagen, opp med analysene cystatin C, Lp(a), Apo (A-1) og Apo (B-1).

Publisert 16.06.2023
Sist oppdatert 19.06.2023
Laboratoriet vil automatisk beregne eGFR basert på cystatin C hos pasienter ≥ 2 år.  Cystatin C skal ikke erstatte kreatinin som rutineanalyse. 

Du finner aktuelle analysebeskrivelser i labhåndboka om du ønsker mer informasjon, se https://ahus.labfag.no/.

Spørsmål? Kontakt:

  • Hege Kristin Tjølsen Hermansen, fagbioingeniør, Medi​sinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi, tlf: 67 96 43 00
  • Ine Katrine Granberg, spesialbioingeniør, Medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi, tlf: 67 96 43 00
  • Cindhya Sithiravel, overlege medisinsk biokjemi, t​lf: 67 9 64 20