Etterbestilling av medisinsk biokjemiske analyser

Det er mulig å etterbestille analyser på prøver som allerede er tatt. Hvilke analyser som er tilgjengelige for etterbestilling, avhenger av prøvematerialet som er mottatt på laboratoriet, og holdbarhet på ønsket analyse.

Publisert 22.03.2024
En person i en laboratoriefrakk som holder en sprøyte

Oppbevaring av prøver

Laboratoriene på Nordbyhagen og Kongsvinger oppbevarer serumprøver i 7 dager og EDTA-blod i 4 dager.

Etterbestilling 

Etterbestillinger er tilgjengelig via pasientens tidligere bestilte rekvisisjon.  Velg aktuell rekvisisjon, og analyser det er mulig å etterbestille, vil fremkomme. Det kan være flere analyser tilgjengelig enn det som fremkommer elektronisk. Disse etterbestillingene må avklares direkte med laboratoriet.

Ved spørsmål om etterbestillinger kan laboratoriet kontaktes

Telefon: 67 96 12 00 - Nordbyhagen

Telefon: 62 88 70 98 - Kongsvinger