Endring i DIPS Interactor for patologiundersøkelser

Den 4. april ble det publisert en endring i tjenestetilbudet for patologiundersøkelser i DIPS Interactor. Endringen betyr et større og mer spesifikt utvalg av undersøkelser.

Publisert 08.04.2024
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

Undersøkelsene er oppdelt i organgrupper, og kodet for lettere oversikt;

  • Histologi/biopsi - rosamerket, med prefiks H
  • Cytologi - grønnmerket, med prefiks C

Veileder for DIPS Interactor er oppdatert på våre nettsider Laboratoriefag Ahus (labfag.no).

Kombinasjonspakker

Tjenestetilbudet inneholder nå også kombinasjonspakker. Disse er mest brukt av spesialisthelsetjenesten. 

Eksempel

  • Ileum og kolon, endoskopisk biopsi - (Ileum og kolon i kombinasjon) 
    Det vil stå "(kombi") etter valgt analyse om det er del av en kombinasjon.

Ønskes ikke valgt kombinasjon, velges en enkeltanalyse eller en annen kombinasjon. Det er viktig at hele kombinasjonen som ikke ønskes utført, slettes. Om enkeltdeler/-undersøkelser i kombinasjonen slettes, vil dette fortsatt mottas som en kombinasjonspakke ved laboratoriet.

Bakgrunn for endringene

Endringen kommer som følge av at Helse Sør-Øst innfører ny refusjonsordning for patologi fra og med 1. januar 2025. I den nye refusjonsordningen benyttes aktivitetskoder fra Norsk patologikodeverk (APAT).