Hepatitt B-virus (HBV) DNA analyseres på Ahus Nordbyhagen

Analysering av Hepatitt B-virus (HBV) med DNA kvantitering måler mengden HBV DNA i blod. Analysen benyttes ved kjent HBV-infeksjon for å vurdere indikasjon for og respons på behandling. Analysen settes opp tirsdager og torsdager.

Publisert 18.12.2023
Sist oppdatert 20.12.2023

Rekvirering i DIPS

Analysen er tilgjengelig for direkte rekvirering i DIPS, under analysegruppe 12c: Mikrobiologi-molekylære metoder. Husk å angi kliniske opplysninger og indikasjon for test. 
 

Genotyping

Ved behov for HBV-genotyping videresendes prøven til Oslo universitetssykehus etter kvantitering på Ahus. Husk å angi dette i kliniske opplysninger eller rekvirer direkte (kun utvalgte rekvirenter har denne muligheten).