HPV hjemmetest

Livmorhalsprogrammet har innført HPV hjemmetest som et tiltak for å redusere antall tilfeller av livmorhalskreft. Tilbudet er nå tilgjengelig for alle fastlegekontor tilknyttet Ahus.

Publisert 25.01.2024
Sist oppdatert 29.01.2024
Diagram

Etter en utprøving av tilbudet på enkelte legekontor i oktober 2023 er HPV hjemmestest nå tilgjengelige for alle legekontor tilknyttet Ahus.

Hjemmetesten er et alternativ til kvinner som ikke deltar i screeningprogrammet gjennom vanlige livmorhalsprøver.

Fastlegekontorene får tilsendt prøvekit, informasjon om tilbudet og hvordan testen skal brukes. Prosedyren er basert på allerede etablerte rutiner ved legekontorene og skal ikke gi legekontorene noe særlig merarbeid.

Prøvetaking

Kvinnen tar prøven selv, enten på legekontoret eller hjemme, dersom det er behov. Prøven blir så sendt fra legekontoret til patologiavdelingen Ahus for analyse.

HPV hjemmetest - selvtatt prøve (ahus.labfag.no)

Prøvesvar

Prøvesvaret sendes til fastlegen.

Målgruppe

Målgruppen for HPV hjemmetest via fastleger er kvinner med særskilt behov. Det kan være kvinner som ikke tar livmorhalsprøver av fysiske, psykiske eller kulturelle årsaker.

Mer info

Kreftregisteret har mye god informasjon på sine sider, blant annet en informasjonsplakat. Se lenkene under.

HPV hjemmetest (kreftregisteret.no) 

Informasjonsplakat til helsepersonell (PDF)