Ny analyse: Leverfibrosetesten FIB-4

Fra 1. februar 2023 tilbyr laboratoriet analysen FIB-4, som er en beregnet parameter og aktuell ved mistanke om, eller ved høy risiko for leverfibrose.

Publisert 24.02.2023
Sist oppdatert 18.04.2023

FIB-4 er et hjelpemiddel for å identifisere pasienter som har risiko for leverfibrose. Det anbefales å rekvirere testen på pasienter med diabetes type 2, metabolsk syndrom, overvekt og ved høyt alkoholinntak.

FIB-4 beregnes ut fra formelen (alder × ASAT) / (Trombocytter × √ALAT). 
Ved rekvirering av FIB-4 blir blodprøvene som inngår i formelen automatisk rekvirert og besvart og FIB-4 beregnet ut fra prøveresultatene og pasientens alder.

Referanseområde: < 1,3 (utelukker avansert leverfibrose med høy sannsynlighet).
Ved FIB-4 ≥ 1,3 bør pasienten følges opp / eventuelt henvises for videre vurdering med mer spesifikke undersøkelser som elastografi, ultralyd og utvidede leverprøver. FIB-4 er ikke egnet til å utelukke leversykdom generelt, og henvisning bør også vurderes dersom det er sterk mistanke om leversykdom, selv med FIB-4 < 1,3.
  
Se for øvrig  Laboratoriehåndboka.

Tekst: Gunnhild Kravdal, avdelingsoverlege
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk​ biokjemi