Ny analyse: Serologisk testing for Hepatitt E-virus

Fra og med 01.09.2022 tilbyr laboratoriet ved Ahus testing for Hepatitt E IgM og IgG.

Publisert 19.09.2022
Sist oppdatert 18.04.2023

Hepatitt E-virus (HEV) er et RNA-virus som smitter hovedsakelig via forurenset mat/ drikke. Klinisk bilde kan variere fra asymptomatisk til akutt alvorlig hepatitt.
Et fåtall svært immunsupprimerte pasienter kan utvikle kronisk hepatitt. Hepatitt E virus kan også gi ekstrahepatiske manifestasjoner blant annet nevrologiske: Guillain-Barré Syndrom og nevralgisk amyotrofi.

Analysene blir utført 3 dager i uka. HEV-serologi kan rekvireres i DIPS Interaktor under 12b Mikrobiologi-infeksjonsimmunologi. Aktuelt prøvemateriale er serum. 

Mikrobiolog vurderer om det er aktuelt å videresende prøven for HEV PCR i tilfeller der serologi gir mistanke om aktuell infeksjon eller kliniske opplysninger tilsier at pasienten er alvorlig immunsupprimert.
Informasjon finnes i Laboratoriefag Ahus (labfag.no).

Ved spørsmål kan du kontakte:
Vakthavende mikrobiolog på telefon
67 96 94 12​