Ny metode for analysering av Anti-LKM1

Fra 4. september 2023 blir anti-LKM1 (anti-lever-kidney-mikrosomal antistoff IgG) analysert med EliA-metode, som reduserer svartiden. 

Publisert 18.12.2023
 
EliA LKM1 er beregnet for in vitro kvantitativ måling av antistoffer rettet mot lever-nyre mikrosomalt antigen, identifisert som cytokrom P450 2D6 (CYP2D6), i humant serum og plasma. Analysen brukes i diagnostikk ved utredning av autoimmun hepatitt type 2. 
 
Analysen utføres alle virkedager, og kan rekvireres i DIPS under gruppe 15: immunologi.
 
For ytterligere informasjon om analysen og om prøvetaking se labhåndbok https://ahus.labfag.no/.