Ny metode for analysering av Anti-LKM1

Fra og med 4. september 2023 analyseres anti-LKM1 (anti-lever-kidney-mikrosomal antistoff IgG) på Ahus med EliA metode. Dette fører til redusert svartid.

Publisert 29.09.2023
EliA LKM1 er beregnet for in vitro kvantitativ måling av antistoffer rettet mot lever-nyre mikrosomalt antigen, identifisert som cytokrom P450 2D6 (CYP2D6), i humant serum og plasma. Analysen brukes i diagnostikk ved utredning av autoimmun hepatitt type 2. 

Prøvemateriale: ​1 ml serum​

Analysen utføres alle virkedager, og kan rekvireres i DIPS under gruppe 15; immunologi.

For ytterligere informasjon om analysen og om prøvetaking viser vi til labhåndbok https://ahus.labfag.no/​.


Ved spørsmål kan du kontakte:​

Ayesha Fakhruddin Mohammed
Overlege, Immunologi og transfusjonsmedisinsk avdeling
Telefon 67 96 44 15