Nytt flytskjema for utvidet HPV genotyping i Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet har utarbeidet et nytt flytskjema for HPV primærscreening for laboratorier som utfører utvidet genotyping. Dette implementeres i Helse Sør-Øst fra 16.04.2024.

Publisert 19.04.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
Diagram

Hva er nytt

 • Videre utredning av kvinner med positiv HPV test avhenger av hvilke genotype(r) som er påvist, kvinnens alder og cytologifunn. Det gir en bedre risikostratifisering av kvinnene med en mer persontilpasset oppfølgning i Livmorhalsprogrammet
 • De høyrisiko HPV typene som kvinnene screenes for har svært ulik risikoprofil for utvikling av kreft og celleforandringer som må behandles, spesielt i den yngste aldengruppen (25-29 år)
 • Basert på nasjonale og internasjonale data inndeles HPV typene i tre kategorier:
  • Høyprioritert (HPV 16)
  • Middelsprioritert (HPV 18,31,33,45,52 og 58)
  • Ikke-hastende (HPV 35,39,51,56,59,66,68)
 • Kvinner med påvist HPV 16 i primærscreening og benign cytologi henvises nå direkte til koloskopi og biopsi (unntak: Ved HPV 16 og normal cytologi: Vanligvis kreves kolposkopi og biopsi. Kvinner med screeninghistorikk siste 5 år der det kun foreligger negative HPV-tester kan avvente oppfølging hos gynekolog. Kvinnen følges opp med ny HPV-test etter 1 år. Ved unormale cytologier i perioden anbefales alltid oppfølging hos gynekolog).
 • Kvinner med påvist middelsprioriterte HPV typer og benign cytologi får nå en raskere kontrollprøve med ny HPV test om ett år (ikke to år som før)
 • Kvinner 25-29 år med påvist ikke-hastende HPV typer skal ikke ha cytologi, men en ny HPV test om 3 år
 • Kvinner 30-69 år med påvist ikke-hastende HPV typer og benign cytologi skal ha en ny HPV test om 3 år

For mer informasjon og faglig grunnlag for endringen henviser vi til informasjon på kreftregisteret sine nettsider. 
Flytskjema for HPV-screening (kreftregisteret.no)

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Anna Wittersø, seksjonsleder cytologi
Telefon 67 96 93 47