Oppstart med PCR for tuberkulose på Ahus

Mikrobiologisk avdeling kan fra uke 25 tilby PCR for Mycobacterium tuberculosis komplekset (MTB PCR). Analysen har tidligere blitt utført ved mikrobiologisk avdeling Rikshospitalet.

Publisert 18.06.2024
Diagram

MTB PCR vil analyseres på analyseinstrumentet Cobas 6800 to ganger i uken. For prøver med særlig hast kan avdelingen tilby hurtig-PCR på instrumentet GeneXpert. Denne testen påviser også mutasjoner assosiert med rifampicin-resistens og vil være tilgjengelig på dagtid alle hverdager. 

  • Grunnet høy analysekostnad begrenses indikasjonen for hurtig-PCR til følgende grupper;
    Klinisk mistanke om tuberkulose, der hurtigtest vil være avgjørende for videre behandling og isolasjon.
    Denne er spesielt egnet for inneliggende pasienter og kan utføres etter konferering med vakthavende mikrobiolog
    på telefon 67969412.

  • Undersøkelse av genmarkører for Rifampicin-resistens hos pasienter med påvist tuberkulose på Cobas 6800

Prøvemateriale

Testen er kun validert for luftveisprøver (BAL, ekspektorat/indusert sputum). Andre prøvematerialer vil i oppstartsperioden fortsatt videresendes til Rikshospitalet for både PCR og dyrkingsanalyse. På sikt vil laboratoriet også kunne tilby hurtig-PCR i andre prøvematerialer dersom prøvevolum tillater dette (spinalvæske, lymfeknuteaspirat, vevsprøver, ev. annet materiale).

Rekvirering

Inntil overgang til DIPS Arena vil det ikke være mulig å rekvirere MTB PCR direkte. Analysen rekvireres ved å velge "12.a Mikrobiologi-generell". Klikk på øverste punkt (mikrobiologi-generell) og skriv inn i feltet "Kliniske opplysninger" hvilken analyse som er ønsket og indikasjon for analysen. Alle prøver som undersøkes med PCR fortuberkulose vil også bli videresendt til Rikshospitalet for mykobakteriedyrkning. Ved lite prøvemateriale vil mykobakteriedyrkning prioriteres.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

​Nora Nyquist, fagansvarlig overlege - Molekylær Mikrobiologi
E-post: Nora.Elisabeth.Nyquist@ahus.no
Telefon: 67 96 81 48
 
Heidi J. Espvik, avdelingsoverlege - mikrobioloig
Telefon: 41 44 71 11