Standardisert rekvirering og svarrapportering av laboratorieundersøkelser innen infeksjonsimmunologi

Laboratoriet følger anbefalinger fra Veileder for Norsk laboratoriekodeverkariekodeverk (NLK). Målet er å sikre en standardisert rekvirering og svarrapportering av laboratorie-undersøkelser.

Publisert 19.09.2022
Sist oppdatert 18.04.2023

​De fleste analyser innen infeksjonsimmunologi besvares med påvist, ikke-påvist og ev. gråsone. Tall angis ikke. 

Endringer gjøres fortløpende av laboratoriet. I en overgangsfase vil svarutskrifter bestå av resultater besvart både på ny måte og gammel måte.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Truls M Leegaard, avdelingsoverlege
Mikrobiologi og smittevern
tlf. 67 96 94 12