Utvidelse av analysepakken for påvisning av luftveisvirus og bakterier med PCR

Analysepakken for påvisning av luftveisvirus og bakterier med PCR utvides med Sars-CoV-2 og rhinovirus som en del av standard panel fra og med 21.09.2022.

Publisert 29.09.2022
Sist oppdatert 18.04.2023
Luftveis-PCR pakken kan rekvireres direkte i DIPS/DIPS Interactor og vil fremover inneholde følgende agens: 

  • Parainfluensavirus 1-4
  • Influensavirus A og B
  • RS virus A og B
  • Humant metapneumovirus 
  • Adenovirus
  • Rhinovirus
  • Sars-CoV-2 
  • Chlamydophila pneumoniae
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Bordetella pertussis
Anbefalt prøvetakingslokalisasjon er dyp neseprøve/nasopharyx.
 
Ved ønske om analyse på andre agens enn de som inngår i denne pakken må dette angis i kliniske opplysninger. Prøver fra nedre luftveier (BAL, indusert sputum eventuelt ekspektorat) er nødvendig ved mistanke om Legionella, Pneumocystis jirovecii eller mykobakterier. 
 
Om rhinovirusanalysen
Rhinovirus er vanlig forekommende i befolkningen og gir i mange tilfeller asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv rhinovirustest må derfor tolkes ut ifra klinikk og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar. Analysemetoden detekterer de vanligst forekommende rhinovirus i sirkulasjon. Enkelte sjeldne enterovirus vil også, pga sekvenslikh​et, kunne fanges opp med denne metoden og gi et positivt signal. Ved mistanke om alvorlig sykdom i CNS anbefales det at prøven undersøkes videre med enterovirus-PCR for videre avklaring. Kontakt evt. laboratoriet dersom det er ønske om å analysere prøven videre med enterovirus PCR.
 

Ved spørsmål kan du kontakte:

Seksjonsleder Anne Husby, Anne.Husby@ahus.no
Overlege Nora Elisabeth Nyquist, Nora.Elisabeth.Nyquist@ahus.no​