En av fem pasienter på sykehus får delirium

Delirium kan få pasienter til å tro at sykepleierne er romvesener. Tilstanden er svært vanlig - så mye som hver femte pasient innlagt på sykehus rammes. Likevel er det forbløffende lite allmennkunnskap og forskning om tilstanden, mener deliriumekspert Leiv Otto Watne ved Ahus.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 19.04.2023

delkirium

Leiv Otto Watne er professor og overlege i geriatri ved Ahus, og leder Oslo Delirium Research Group. Han undrer seg over hvor lite forskning og interesse det har vært for den svært vanlige tilstanden. Selv har han forsket på delirium siden 2009 og opplever at trenden er i ferd med å snu - nå vet vi stadig mer. 

​Delirium er et kognitivt problem som oppstår akutt, altså i løpet av timer eller dager. Det utløses av akutt sykdom, som for eksempel infeksjon eller operasjon. 

Leiv Otto Watne

Leiv Otto Watne er professor og overlege i geriatri ved Ahus, og forsker på delirium.

- Pasienten får oppmerksomhetssvikt - de sliter med å få med seg hva som skjer, og feiltolker informasjonen. Det er ikke uvanlig å tro at helsepersonellet er spøkelser, romvesener eller fangevoktere, forteller Watne. 

Hvorfor tilstanden oppstår, og hvilke mekanismer som ligger bak, vet vi foreløpig lite om. Men man vet at demens er en viktig risikofaktor for å få delirium, og at det oppstår hyppigere hos eldre. Studier har vist at hver tredje pasient innlagt med covid-19 opplevde delirium. 

​Finnes ingen delirium-medisin

- Det er veldig viktig at kunnskapen om delirium øker. Mange går ut fra sykehuset uten å vite hva som rammet dem, og plages fra minnene i etterkant, sier Watne. 

I dag finnes ingen medisin mot delirium. Beroligende medikamenter har ikke dokumentert effekt på varigheten eller behandlingsresultat av delirium - tvert imot øker de risiko for fall. Men det er en del man kan gjøre for å forebygge tilstanden og identifisere den tidlig. ​

Summen av flere tiltak kan bidra til å fore​bygge

Helsepersonell kan gi pasienten hjelp med å orientere seg ved å sørge for at pasienten har på seg briller eller høreapparat, og jevnlig orientere om tid og sted. I tillegg er riktig ernæring og væskebalanse og gode rutiner for toalettbesøk viktig. Å tilrettelegge for aktivitet, god søvn og smertelindring er også viktig. Det kan dessuten hjelpe at pasienten har pårørende hos seg. 

Kan ramme hvem som helst​​

Delirium kan ramme hvem som helst, men sannsynligheten øker hos pasienter med høy sårbarhet, som for eksempel demente eller pasienter over 75 år. For denne gruppen kan selv en urinveisinfeksjon være nok til å utløse delirium. For ellers friske pasienter skal det mer til, som for eksempel store kirurgiske inngrep eller opphold i intensivavdeling.

Vil du vite mer om delirium? Nylig ble Norges første konferanse om delirium avholdt - se videoer fra konferansen her: https://www.aldringoghelse.no/norges-aller-forste-konferanse-om-delirium-starter-i-morgen/