Erfaren sykehusleder blir ny styreleder for Ahus

Ahus får ny styreleder og tre nye styremedlemmer fra 14. februar. Styret i Helse Sør-Øst oppnevnte torsdag 1. februar den erfarne sykehuslederen Stener Kvinnsland som ny leder for styret for Akershus universitetssykehus.

Publisert 05.02.2018
Sist oppdatert 06.02.2018

Stener Kvinnsland har bred ledererfaring, og var direktør for Helse Bergen i perioden 2006-2015. Han har også hatt flere styrelederverv, blant annet i Stavanger universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. I perioden 2015-2016 ledet han utredningen av ny eierstruktur for spesialisthelsetjenesten i det såkalte Kvinnsland-utvalget.

Stener Kvinnsland
Ny styreleder for Akershus universitetssykehus, Stener Kvinnsland

Kvinnsland er spesialist i onkologi, og har hatt sentrale posisjoner innen kreftbehandling både på St. Olavs hospital og Haukeland universitetssykehus, og ble i 2000 generalsekretær i den internasjonale kreftunion UICC. Han var professor ved NTNU fra 1987 til 1991, og ved Universitetet i Oslo i perioden 1996-2000. I mars 2017 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin fremragende pionerinnsats innen medisin og helseledelse.

Stener Kvinnsland har vært med i styret for Akershus universitetssykehus (Ahus) siden september 2017.


Tre nye eieroppnevnte styremedlemmer

Styret i Helse Sør-Øst utnevnte samtidig Morten Dæhlen, Sven Ole Fagernæs og Hanne Tangen Nilsen som nye styremedlemmer for Akershus universitetssykehus fra 14. februar.

Morten Dæhlen er professor i informatikk og dekan ved Matematisk-naturvitenskaplig fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han var instituttleder ved Institutt for informatikk ved UiO i perioden 2005-2012. Dæhlen har også hatt lederstillinger i SINTEF, Norges forskningsråd og Simula Research Laboratory AS.

Hanne Tangen Nilsen er sikkerhetsdirektør i Telenor. Hun har tidligere hatt ulike lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i samme selskap.

Sven Ole Fagernæs var regjeringsadvokat fra 1994 til 1998 og fra 2001 til 2015. Han var konstituert som departementsråd i Justisdepartementet fra 1998 til 2001 og som sysselmann på Svalbard i 2005. Fagernæs har deltatt i en rekke offentlige utredninger, blant annet om organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten (Kvinnslandutvalget), de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren og forvaltningen av statseide selskaper.

Nita Kapoor, som ble oppnevnt til styret i februar 2016, fortsetter som styremedlem.

Tre forlater styret

Stener Kvinnsland erstatter Per Christian Voss som styreleder. Voss blir nå ny styreleder for Sykehuset Vestfold. Også Gunn Elin Bjørneboe og Svein Gjedrem går nå ut av Ahus-styret. Gjedrem har nylig blitt ny styreleder for Helse Sør-Øst.