Et bedre slagtilbud for Ahus-pasienter

Snart har Ahus på plass et fullt døgntilbud innen trombektomi, en avansert slagbehandling der man fisker blodproppen ut fra hjernen. Innføringen på Ahus betyr kortere reisevei for slagpasienter i området, og kutter behandlingstiden med en time.

Publisert 09.11.2022
akuttmottaket ahus
Den avanserte metoden utføres av spesialiserte røntgenleger. De fører et kateter inn i pulsåren i lysken, opp gjennom hovedpulsåren og inn i hjernen. I enden har de et nett, der blodproppen fester seg før den trekkes ut igjen. 

Hvert minutt teller når et hjerneslag rammer, og det er viktig å komme raskt til behandling – helst innen to-tre timer. 

- Med etableringen av døgnbehandling i trombektomi ved Ahus, spares pasientene for dyrebar tid som ellers ville blitt brukt på å kjøres fra akuttmottaket på Ahus til Rikshospitalet, sier overlege Marianne Altmann, som har ledet innføringen av trombektomitilbudet på Ahus. 

Det tok gjennomsnittlig 190 minutter fra pasienten kom inn i akuttmottaket på Ahus til trombektomien var utført på Rikshospitalet. Med innføringen av tilbudet på Ahus, er denne tiden kuttet med én time.

Ahus har landets største slagenhet og er det sykehuset i landet som tar imot flest akutte hjerneslagpasienter. 

Innført gradvis fra 20​​19

Den vanligste akuttbehandlingen ved hjerneinfarkt er trombolyse, der blodproppen løses opp ved hjelp av medikamenter. Trombektomi er kun mulig ved hjerneinfarkt som skyldes en blodpropp i en av hovedpulsårene i hjernen. 

- Dette gjelder et fåtall av pasientene, men det er de som gir de alvorligste hjerneinfarktene. Antallet pasienter med behov for trombektomi, ventes å øke, forteller Altmann.

Dan Levi Hykkerud og Marianne Altmann.

Intervensjonsradiolog Dan Levi Hykkerud og overlege Marianne Altmann.

Ahus har innført trombektomi gradvis fra høsten 2019, først som dagtilbud. Fra januar 2022 har det vært døgntilbud i ukedager, og fra høst 2022 er det også døgntilbud de fleste helgene. Fra februar 2023 vil alle helger være dekket, og dermed er slagtilbudet ved Ahus komplett.

Beslutningen om trombektomibehandling ved Ahus ble tatt av styret i Helse Sør-Øst i 2018, for å sikre et godt slagtilbud også for pasienter i Ahus sitt opptaksområde. Ahus fikk også ansvaret for trombektomibehandling for pasienter som sokner til Sykehuset Innlandet, og har dermed ansvaret for trombektomitilbudet til omtrent 900 000 innbyggere.

Kuttet tiden med en time

Trombektomi bør gjøres så raskt som mulig når en pasient kommer inn til akuttmottaket med mistenkt hjerneslag, helst innen 2-3 timer. At pasienter kan få den viktige behandlingen på Ahus, kan redde liv. 

- Det er godt dokumentert at hvert minutt teller når man rammes av hjerneslag. Hvert minutt dør to millioner hjerneceller dersom de ikke forsynes med blod, og en time kan være forskjell på liv og død, forteller Marianne Altmann.

De internasjonale retningslinjene sier at selve behandlingen skal ta under 200 minutter fra pasienten ankommer sykehuset til proppen er ute. 

- Vi holder internasjonal standard og det som kreves av behandlingen. Vi opplever få komplikasjoner og har gode resultater. En høy andel av trombektomi-pasientene kan vende tilbake til et normalt liv, forteller Marianne Altmann. ​

Trener for å spare minutter

Trombektomi er en høyspesialisert behandling som krever et samspill mellom en rekke ulike fagfunksjoner som sammen må handle raskt. Teamet består av funksjoner innen akuttmedisin, anestesi, bildediagnostikk og nevrologi, som øver hver 14. dag for å sikre så effektivt samspill som mulig.

- Dette er et lagspill der vi er avhengig av at hele kjeden fungerer. Jevnlig trening er en nøkkelfaktor for å oppnå gode resultater og samarbeid på tvers av fag. Vi sparer mange minutter når vi har finslipt prosessen på forhånd, sier intervensjonsradiolog Dan Levi Hykkerud. 

Deretter er rehabilitering svært avgjørende for at pasienten skal gjenvinne så bra funksjon som mulig.  

Mistanke om slag? Prate – smile - løfte

​Dersom du har mistanke om at noen har hjerneslag, skal du undersøke tre ting: 
  • ​​prate
  • smile
  • løfte ​
Klarer personen å snakke fullstendige setninger? Klarer personen å smile eller vise tennene? Kan personen løfte hendene over hodet? 

Dersom personen har problemer med å gjennomføre én av disse tingene, bør du ringe 113. Ved mistanke om hjerneslag er det helt avgjørende å få rask hjelp.  

CT-scan

Kontrastvæske gjør det mulig å se hvor blodproppen befinner seg.

slagpasient

Bildet er tatt fra en øvelse med simuleringsdukke. Teamet øver hver 14. dag.