Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne

Fra og med 1. september 2022 er det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Kongsvinger, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Publisert 07.08.2023
Sist oppdatert 08.08.2023
En person som sitter ved et skrivebord

​Fra 1. september vil alle henvisninger bli rettighetsvurdert ved det lokale DPS, deretter fordeles til de ulike tilbudene ved DPS og avtalespesialistene i opptaksområdet («en-vei-inn»). Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. Flere DPS skal på løsningen i tiden fremover.

Hvorfor felles henvisningsmottak?

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Helse Sør-Øst ønsker å endre dette ved å etablere felles henvisningsmottak hvor alle  skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.​

Hva betyr det for deg som pasient?

Dersom du som pasient ønsker en navngitt avtalespesialiste må du be fastlegen informere om dette i henvisningen. 

​Hva er en avtalespesialist?

Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.​

​Mer informasjon om prosjektet finner du hos Helse Sør-Øst

Felles henvisningsmottak (helse-sør-øst.no)