Fødselsforberedende filmer på flere språk

Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening (NKS) laget flerspråklige filmer som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid.

Publisert 25.08.2022
Fødselsforberedende filmer
Filmene er spesielt rettet mot personer med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle ​som skal føde. Rundt halvparten av fødende på Ahus har minoritetsbakgrunn. 

Filmene ligger på helsenorge.no:

​Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter fødsel:​​

  • ​Svangerskapsomsorg
  • Fødselsforberedelser
  • Fødsel
  • Barseltiden – den første tiden hjemme, del 1
  • Barseltiden – den første tiden hjemme, del 2
  • Familieplanlegging
  • Det er også en kort film som omhandler kvinnelig kjønnslemlestelse.

Filmene er laget med norsk tale, og er dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkene arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.​​

Mer likeverdig fødselstilbud

Jordmødrene Kari Skolseg og Signe Larsson ved Ahus har vært tett involvert i prosjektet og lagt ned en stor innsats i å skrive manus og lage filmene, sammen med Maja Garnaas Kielland (avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, OUS) og Marit Stene Severinsen (NKS). 

Jordmor Signe Larsson

Jordmor Signe Larsson

​- Forskning viser at det er høyere risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap-, fødsel og barseltid for minoritetskvinner som føder i Norge. De oversatte filmene skal bidra til å forbygge disse utfordringene, forteller jordmor Signe Larsson.  

- Vi ønsker at filmene skal hjelpe minoritetskvinner til å få en økt forståelse av det norske helsevesenet, når de skal oppsøke hjelp og hvilke rettigheter de har knyttet til svangerskap, fødsels- og barselomsorg, sier hun. 

Filmene skal være et verktøy for helsepersonell og minoritetskvinner, som på lang sikt kan gi en økt helsekompetanse og et mer likeverdig helsetilbud tilbud til minoritetskvinner.

Filmene er laget med støtte fra Helsedirektoratet.

Se filmene på helsenorge.no

Her finner du alle filmene. Du kan velge språk på toppen av siden.
Videoer om graviditet, fødsel og barseltid (helsenorge.no)
Fødselsforberedende film
​​