Folk faller inne når det snør ute

Med bakken dekket av snø, øker antall hoftebrudd. Men de fleste bruddene skjer innendørs.

Publisert 15.03.2018
Ahus vinter
Snøværet gir flere hoftebrudd - men de fleste bruddene skjer innendørs.

Det er glatt ute, og avisene slår opp at antall hoftebrudd er høyere enn normalt. På Akershus universitetssykehus (Ahus) ble det operert 94 hoftebrudd i januar – en markant økning fra snittet på 60 operasjoner en vanlig måned.

Men forklaringen er ikke så enkel som en skulle tro. Det er nemlig ikke nødvendigvis slik at det er fall på isen som forårsaker bruddene. Tvert imot var det hoftebrudd innendørs som økte mest på snødekte dager, skal vi tro funn i en studie blant 484 pasienter med hoftebrudd i Sverige.

Øker mer innendørs enn utendørs

Studien omfattet pasienter i alderen 50 år og oppover. Her fant forskerne at sjansen for å få hoftebrudd innendørs økte med 34 prosent på snødekte dager.

Studien viste også en tendens til økning i hoftebrudd som skjedde utendørs på snødekte dager, men her var ikke tendensen like tydelig.

Flest hoftebrudd innendørs

Max Temmesfeld og Stefan Bartels har begge forsket på hoftebrudd på Ahus. De understreker at funnene fra ulike studier varierer, og at de ikke finner noen entydige svar på årsaker til hoftebrudd.

En av studiene gjort på Ahus bekrefter imidlertid at majoriteten skader seg innendørs.

- Av 219 pasienter på Ahus i alderen 70 år og oppover med lårhalsbrudd, som er en av flere typer hoftebrudd, hadde hele 78 prosent skadet seg innendørs, sier Temmesfeld. 

En annen Ahus-studie av lårhalsbrudd viste at 47 prosent hadde skadet seg innendørs. Her var pasientene yngre, 55-70 år. Det er altså flere av de yngre som skader seg utendørs.

En eldre studie blant hoftebruddspasienter på fire sykehus i Oslo viste at 67 prosent skadet seg innendørs.

Sammenheng mellom vær og hofte?

Et flertall av studiene av hoftebrudd viser at flere hoftebrudd skjer på dager med snø sammenliknet med vinterdager uten snø, og at flere hoftebrudd inntreffer i vinterhalvåret.

Den svenske studiens funn av at flere faller inne når det snør ute, finnes det ingen klar forklaring på. Et av forskernes forslag er at skjøre eldre holder seg mer inne når de ser at det er dårlig føre ute. Og at jo flere eldre mennesker som er innendørs, jo flere hoftebrudd blir det.

Temmesfeld bekrefter at det ser ut til å være en sammenheng mellom værforhold og hoftebrudd, men at dette ikke nødvendigvis har med glatt is å gjøre. Lite eksponering for sol kan også være en forklaring, fordi det kan gi D-vitaminmangel og gjøre en mer utsatt for benskjørhet.

- Det er sannsynligvis sammenheng mellom høy forekomst av benskjørhet i Norge og at Norge topper statistikken på hoftebrudd i verden, sier Temmesfeld.

Norge har flest hoftebrudd i verden

Norge har nemlig høyest forekomst av hoftebrudd i verden. Resten av Skandinavia og Nord-Amerika ligger også høyt på denne statistikken. I 2016 ble det utført 9366 hoftebruddsoperasjoner i Norge, og Ahus var det sykehuset som utførte flest hoftebruddsoperasjoner dette året.

- Det er klart flest eldre som får hoftebrudd, og for disse er det en alvorlig tilstand. Mange kommer seg ikke på beina igjen, og for dem er hoftebrudd like farlig som et hjerteinfarkt, sier Temmesfeld, som viser til at hver fjerde eldre med hoftebrudd dør innen ett år etter bruddet.

Og Bartels bekrefter at antallet har vært unormalt høyt på Ahus denne vinteren:
- Det er sjelden vi opererer 94 hoftebrudd på en måned.