Forbedringsprisen 2023 til samarbeidsprosjekt mellom Ahus og kommunene

Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene Kongsvinger, Lillestrøm, Nes, Nordre Follo og Ullensaker vinner årets forbedringspris for arbeidet med sårbare eldre med flere samtidige og kroniske sykdommer.

Publisert 23.11.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
En gruppe personer som har sertifikater
Bjørn Guldvog delte ut prisen til Anette Melsnes Skogvold (Ahus), Marte Fredriksen (Ullensaker kommune), Siv Anita Westheim (Kongsvinger kommune), Bendik Westlund Hegna (Ahus), Unni Dramstad (Lillestrøm kommune) og Anne Kleven (Nordre Follo kommune). Foto: Helsedirektoratet/Maiken Østrem Dignes.

Vinnerprosjektet integrerte helsetjenester (IHT) har som mål å bedre livskvaliteten og helse- og mestringstjenestene til sårbare eldre over 65 år med flere kroniske sykdommer som krever oppfølging. Ofte trenger disse pasientene tjenester fra både sykehus og kommunen. 

IHT er et samarbeidsprosjekt hvor et team bestående av en sykepleier fra kommunen, pasientens fastlege og en sykepleier og en geriatrisk lege fra Ahus lager en skreddersydd behandlingsplan sammen med pasienten og de pårørende. 

Prisen ble delt ut av helsedirektør Bjørn Guldvog 23. november.

– Vi gratulerer vinnerne av årets forbedringspris med et enestående prosjekt som viser systematisk forbedring i samhandlingen mellom sykehus og kommuner i praksis. Det er svært viktig for å bedre pasientsikkerheten, sa helsedirektøren da han delte ut prisen på årets pasientsikkerhetskonferanse. 

Les mer om prisen på Helsedirektoratets nettsider.

Økt trygghet

Resultatene så langt er gode, forteller prosjektleder Anette Melsnes Skogvold.

– Vi har lykkes med å dreie forbruket av helsetjenester fra øyeblikkelig hjelp og døgnopphold mot forebyggende og planlagte helsetjenester. Pasienter og pårørende forteller at dette bidrar til økt trygghet og bedre innsikt i egen helsesituasjon, sier hun.

Skogvold synes det er utrolig stas at integrerte helsetjenester mottar prisen.

­­­– Det er en anerkjennelse av arbeidet vårt og gir oss et ekstra puff til å stå på videre. Vi håper dette vil føre til økt oppmerksomhet og bidra positivt til videreutviklingen av IHT-modellen i helsefellesskapet.

En kvinne som smiler til kameraet
Anette Melsnes Skogvold leder prosjektet og er strålende fornøyd med prisen.

Juryens begrunnelse

 • Gjennom prosjektet «Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester» (IHT) har sykehus, kommuner og fastleger gått sammen for å sikre at spesielt sårbare pasienter får nødvendige helsetjenester fra ulike instanser til rett tid og på rett måte.  
 • Tjenestemodellen er "personsentrert", det vil si at den ta utgangspunkt i pasientenes individuelle behov og livssituasjon.
 • Prosjektet har i tillegg utviklet nye digitale verktøy for samarbeid, oppfølging og måling av resultater. Dette er både forbedring og innovasjon, og arbeidet har allerede gitt gode resultater: Målinger viser at færre pasienter trenger øyeblikkelig hjelp og døgnopphold enn tidligere, og at flere får forebyggende helsetjenester og dagtjenester.
 • Tilbakemeldingene fra pasient og pårørende er også svært gode. De forteller at de har fått mer trygghet, forutsigbarhet, samt innsikt i egen helse. 
 • Arbeidet har stor overføringsverdi og gir inspirasjon og læring til andre.» 

Forbedringsprisen deles ut av I trygge hender 24/7, Helsedirektoratet. Prisen deles ut til team, enkeltpersoner eller ledere i helse og omsorgstjenesten.

 

Mer om integrerte helsetjenester

 • Integrerte helsetjenester er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, Akershus universitetssykehus (Ahus) og fastleger.
 • Sammen med pasienten utgjør IHT et team bestående av en sykepleier fra kommunen, pasientens fastlege og en sykepleier og en geriater fra Ahus.
 • Teamet besøker pasienten hjemme for å få en bedre forståelse av pasientens helse og hvordan den påvirker pasientens hverdag. Etter besøket lager teamet en individuell behandlingsplan med utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten.
 • Behandlingsplanen blir tilgjengelig i journalen til pasienten på sykehuset, i kommunen og hos fastlegen.
 • IHT retter seg mot sårbare eldre med sammensatte behov. Pasientgruppen kjennetegnes ved at de har flere samtidige og kroniske sykdommer.  De mottar ofte tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkludert fastlegene. Å samordne tjenester og helseinformasjon for denne pasientgruppen er utfordrende, og små uregelmessigheter kan få store konsekvenser.  
 • Et digitalt verktøy som viser forbrudet av tjeneste rfør og etter oppstart av IHT-modellen blir videreutviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst. Dette skal gi bedre grunnlag for oppfølging og evaluering.